TING biedt een voor Nederland unieke vorm van in-school huiswerkcoaching aan: leren leren en plannen, in combinatie met aandacht voor de groei naar persoonlijk leiderschap, gebaseerd op ‘De 7 gewoonten die jou succesvol maken’ van Sean Covey. Huiswerkcoaching in de school zelf maakt het voor scholen mogelijk om ouders een totaalconcept aan te bieden: eenmaal op weg naar huis heeft de leerling de lessen gevolgd en is het huiswerk af.

Wat vragen wij van uw school?

Als school hoeft u er alleen maar voor te zorgen dat er – na schooltijd – een geschikte ruimte beschikbaar is. Samen maken we afspraken over tijden en andere praktische zaken. TING verzorgt verder de hele (zakelijk) administratieve en praktische organisatie van de huiswerkcoaching. In overleg is het mogelijk regelingen aan te bieden aan leerlingen van uw school, bij wie thuis geen financiële ruimte is voor huiswerkcoaching.

Meer informatie?

Overweegt u, als extra service naar ouders en leerlingen, huiswerkcoaching in school aan te bieden? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek!

TING huiswerkcoaching: in 5:37 minuten een compleet beeld!