Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 15.00 – 18.00 uur. In school: De passie, Zwarte Woud 211, 3524 Utrecht

Tarieven

Tarieven TING Utrecht de Passie

Gemiste dag inhalen?!

Mocht je om welke reden dan ook een middag huiswerkcoaching missen? Dan kun je komen inhalen: nog in dezelfde week of in de week daarop. Let op: mits er plek is en alleen als je tijdig bent afgemeld door een van je ouders/verzorgers. Daarna vervalt je recht op de dag. @ouders: meld per mail af naar info@ting.nl Geef in de mail aan dat uw kind die middag afwezig zal zijn en wanneer het de gemiste middag komt inhalen.

Van offline naar online bij ziekte?!

Ben je ziek of moet je in quarantaine? Je kunt dan online huiswerkcoaching krijgen! Wel zijn daar bepaalde voorwaarden verbonden. @Ouders: vraag het document 'Wanneer kun je bij TING online huiswerkcoaching volgen?' op of bel ons even. Belangrijk om alvast te weten: de online coaching kan op z'n vroegst ingaan op de dag die volgt op de dag van melding van jouw ziekte/positieve test/quarantaine.

Voor meer informatie

T (030) 251 75 70. E-mail: info@ting.nl

Banner inschrijven huiswerkcoaching 1

TING Utrecht de Passie-huiswerkbegeleiding De Passie - Utrecht - TING studiecoaching huiswerkbegeleiding Passie Utrecht vooraanzicht 2

De Passie Utrecht en TING...

Sinds schooljaar 2015-2016 verzorgt TING de huiswerkcoaching en de bijlessen voor de Passie Utrecht-leerlingen, die zich daarvoor inschrijven. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

  1. De huiswerkcoaching vindt dagelijks plaats in school, tussen 15.00 en 18.00 uur.  Ook de (online) bijlessen zijn zoveel mogelijk binnen deze tijdspanne.
  2. De huiswerkcoaching en bijlessen van TING zijn geen ‘bedrijfsonderdeel’ van de school. TING werkt geheel op zelfstandige basis.
  3. Zowel school als TING gaan uit van de kracht van de verbinding tussen alle betrokkenen ‘om de leerling heen’. Dit betekent dat de communicatie in de ‘driehoek’ (1) ouders&kind – (2) vakdocenten/mentoren/zorgcoördinatoren van De Passie – (3) TING huiswerkcoaching zo transparant en direct mogelijk zal zijn.  
  4. De huiswerkcoaches van TING  respecteren de Evangelisch-Christelijke normen en waarden van De Passie.
  5. TING staat voor ‘Luisteren met een wijs hart’. Praktisch gezien betekent dit dat wij van harte ruimte maken om ‘wijs naar u en uw kind te luisteren’, om te (h)erkennen wat er speelt. Vanuit dit begrijpen richten wij vervolgens de huiswerkcoaching en/of bijlessen van uw kind in. Waarbij wij - samen met u en met de school – het mooist denkbare doel voor ogen hebben dat bestaat: het potentieel van uw kind tot volle bloei laten komen!

Graag tot ziens op de Passie!

Adres: Zwarte Woud 211, 3524 Utrecht

 

Google maps TING Utrecht De Passie

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Etienne Remmers