Huiswerkbegeleiding en bijlessen binnen de schoolmuren; de Passie in Rotterdam 

Heb jij moeite met het plannen van je huiswerk? Vind je het lastig om aan de slag te gaan? Heb je een achterstand bij (of moeite met) een bepaald schoolvak? Wil je graag weten hoe je het beste voor een vak kunt leren? Wil je vaker echt zelf aan ‘het stuur’ van je werk voor school zitten?

TING studiecoaching verzorgt sinds schooljaar 2017/2018 de huiswerkbegeleiding en bijlessen van de leerlingen die zich hiervoor inschrijven.

Je vindt TING huiswerkcoaching in het schoolgebouw van de Passie zelf, aan het Ulaanbaatarplein. Handig: je loopt uit je laatste les zo naar het fijne lokaal van de huiswerkbegeleiding met rustige werkplekken. Ons getrainde team van jonge en enthousiaste huiswerk- en bijlescoaches doet er alles aan om jouw huiswerkbegeleiding en/of bijles tot een groot succes te maken!

leerlingen leraar passie Rotterdam 2Dakterras Passie Rotterdamschoolgebouw Passie Rotterdam

Waarom zou je kiezen voor TING huiswerkbegeleiding op de Passie Rotterdam? 

In de eerste plaats omdat je bij ons slim en doeltreffend leert plannen. In een echte planagenda. Ook leer je hoe jij je beter aan je planning kunt houden! En vind je het lastig om een goede planning te maken voor je toetsweek? Ook daarmee helpen we je bij TING. Je krijgt overzicht en rust, wat helpt om fijne schoolresultaten te halen! Ook mooi meegenomen: de discussies thuis, met je ouders, nemen af.

Natuurlijk gaan we tijdens de middagen TING ook aan de slag met 'leren leren'. Je ontdekt wat voor jou werkt, je krijgt leerstrategieën aangereikt, je volgt workshops over effectief leren, snellezen en beter leren onthouden. Je coacht bekijkt werk, overhoort jou en helpt je te reflecteren over onverhoopt behaalde onvoldoendes: hoe kun je het volgende keer anders aanpakken, zodat je er wel een mooi cijfer uitrolt? Hierover maken jullie afspraken en de coach monitort dit.

‘Word je eigen leider!’ (gebaseerd op de 7 gewoonten die jou succesvol maken van Covey) is een andere belangrijke invalshoek van TING huiswerkbegeleiding. Dit persoonlijk leiderschapsprogramma is verweven in de begeleidingsuren. Het ondersteunt jou om maximaal in je eigen kracht te gaan staan op school. En daarbuiten. Zo helpt TING jou bovendien om (nog meer!) in jezelf te geloven.

Wist je dat je ook bij ons terecht kunt voor online huiswerkbegeleiding? Handig als je niet in de buurt van de Passie in Rotterdam woont. Of: als je het gewoon fijn(er) vindt om thuis te worden begeleid. Jij en je huiswerkcoach treffen elkaar uit school: in het virtuele klaslokaal.

Bijles

Het ene schoolvak ligt je beter dan het andere. Sta je voor een bepaald vak onvoldoende? Heb je een achterstand of gewoon moeite met dit vak? TING geeft bijlessen in (bijna) alle vakken. Van brugklas tot en met eindexamen. Bijlessen zijn ook ’s avonds in te plannen of in het weekend. Let op: de bijlessen zijn wel online!

Voor wie?

TING huiswerkbegeleiding op de Passie in Rotterdam is er voor middelbare scholieren van alle niveaus en leerjaren. Via de persoonlijke dag- en bijlesverslagen zijn de lijntjes met mentoren en de zorgcoördinator altijd kort. Tussentijdse evaluatiegesprekjes met jou en je ouders helpen jou en ons (zonodig in overleg met school) om scherp te blijven op jouw ontwikkeling.

Openingstijden

De huiswerkcoaching is van maandag tot en met vrijdag van 15.30 – 18.30 uur in het TING-lokaal.
Online bijlessen zijn op afspraak.

Gemiste dag inhalen?

Een middag huiswerkbegeleiding gemist? Deze kun je, in overleg, komen inhalen: nog in dezelfde week of in de week daarop.

Online bij ziekte!

Ben je ziek? Je kunt dan, in overleg, bij TING overgaan van offline - op locatie de Passie - naar online huiswerkbegeleiding, thuis. Let op: de online begeleiding start doorgaans op de dag die volgt op de dag van melding van jouw ziekte.

Geen bedrijfsonderdeel van school

De huiswerkcoaching en de bijlessen van TING zijn geen bedrijfsonderdeel van de Passie. TING werkt geheel op zelfstandige basis. Niettemin gaan zowel school als TING uit van de kracht van de verbinding tussen alle betrokkenen. Dit betekent dat de communicatie in de ‘driehoek’ 1) ouders en zoon/dochter 2) vakdocenten, mentoren/zorgcoördinatoren van de Passie en 3. TING huiswerkcoaching transparant en direct is. Jaarlijks verzorgt TING in samenwerking met school workshops over o.m. 'Hoe begeleid ik mijn kind thuis' en 'Hoera, mijn kind zit in de brugklas!'. Deze worden door ouders altijd als heel behulpzaam ervaren: om het begeleiden bij het huiswerk - thuis - soepeler (lees: minder discussies, zachter, met meer begrip voor elkaar) te laten verlopen.

Luisteren met een wijs hart

TING staat voor ‘Luisteren met een wijs hart’. Praktisch gezien betekent dit dat wij ruimte maken om wijs naar u en uw kind, maar ook naar de vertegenwoordigers van school, te luisteren; om zo - van harte - te (h)erkennen wat er speelt. Vandaaruit richten we de begeleiding in. Met het mooist denkbare doel voor ogen: het potentieel van uw kind tot volle bloei laten komen!

Graag tot ziens op de Passie!

Team TING studiecoaching - de Passie Rotterdam

Tarieven

Tarieven TING Rotterdam de Passie

Banner inschrijven huiswerkcoaching 1

Voor meer informatie

T (030) 2517570. E-mail: info@ting.nl

  

 

 

Tarieven TING Rotterdam

Valentijn

Gert-Jan

Etienne Remmers