Persoonlijke coaching scholier / ouders

Omschrijving

Met meer dan 12 jaar ervaring in het begeleiden van scholieren in het voortgezet onderwijs, zijn we goed ingespeeld op de uitdagingen waarmee jongeren in deze leeftijdsgroep te maken kunnen krijgen, en op de gevoelens van zorg, frustratie en zelfs angst die ouders daarbij kunnen ervaren. Denk aan stress over schoolwerk, gebrek aan motivatie, veel discussies thuis, moeite met plannen en organiseren, onzekerheid over de toekomst, en soms ook meer persoonlijke of sociale moeilijkheden.

Daarom bieden wij naast workshops en trainingen ook persoonlijke coachingsgesprekken aan voor jongeren en hun ouder(s) of verzorger(s). Onze aanpak is erop gericht om zowel schoolgerelateerde als persoonlijke groei van de leerling te bevorderen, evenals het welzijn van en de rust in het gezin.

Doelgroep

Jongeren tussen de ca. 11 en 19 jaar en hun ouders/verzorgers.

Inhoud

 1. Persoonlijke coaching middelbare scholier
  Afhankelijk van wat er speelt varieert de coaching van één gesprek tot een (korte of langere) reeks gesprekken, over bijvoorbeeld: 

  • studievaardigheden en planning: ontwikkelen van effectieve studievaardigheden en plan skills.
  • motivatie en zelfvertrouwen: het vergroten van zelfvertrouwen en motivatie.
  • stressmanagement: omgaan met stress en druk, zowel binnen als buiten de schoolomgeving.
  • persoonlijke ontwikkeling: ontdekken van persoonlijke talenten en interesses en ‘de leider in zichzelf’. Met ‘van reactief naar proactief’ als adagium.
 2. Persoonlijke coaching ouder(s)/verzorger(s)
  Variërend van een gesprek tot een reeks gesprekken met de coach, over bijvoorbeeld: 

  • communicatie en ondersteuning: wat is mijn ‘taal’/stijl van uitreiken naar mijn kind? hoe kan het wellicht effectiever en verbindender?
  • Huiswerkbegeleiding thuis: hoe kan ik bijdragen aan het creeren van een positieve en ondersteunende leeromgeving thuis?
  • Balans: wat is er van mij uit nodig voor een gezonde balans tussen school en andere activiteiten voor mijn kind? Ook: hoe blijf ik zelf in balans en bewaar ik innerlijke vrede? Ook gezien de verschillende rollen en verantwoordelijkheden die ik heb?
 3. Een combinatie van 1 en 2
  Soms kan het belangrijk zijn om een aantal keer samen te komen: scholier en ouder/verzorger. We verkennen dan samen de gezinsdynamiek in relatie tot (huiswerk voor) school en kijken hoe het fijner en effectiever kan, vanuit beter op elkaar afgestemd zijn: kind en ouder.

Opbrengst

  • Verbetering van cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden van de middelbare scholier (schoolgerelateerd)
  • Praktische handvatten voor thuis om schoolgerelateerde uitdagingen (eventueel samen met ouder) ontspannen aan te pakken.
  • Bevordering van gezondere communicatie en diepere verbinding tussen ouder en kind.
  • Meer innerlijke rust voor zowel de ouder(s) als hun middelbare scholier.

Coach

De individuele coachingsgesprekken worden gevoerd door Etienne Remmers en Inge Wopereis, de eigenaren van TING studiecoaching.

Locatie

De gesprekken vinden plaats bij TING studiecoaching in Houten, of op een andere locatie in overleg. Ook online is mogelijk.

Duur & tijd

Duur en frequentie in overleg, afhankelijk van de specifieke behoeften en uitdagingen.

Kosten

€ 70 per coachingsuur 

Neem contact op

Geïnteresseerd in persoonlijke coaching en wilt u meer informatie?
Aarzel niet contact met ons op te nemen. Samen bekijken we hoe we uw kind, u en uw gezin het beste kunnen ondersteunen op weg naar persoonlijk welzijn en (schoolgerelateerd) succes.