Integraal

Integrale examentraining (Houten, bij Utrecht)

Tijdig en succesbewust voorbereid op je eindexamen!

Het examenjaar kan spannend zijn. Bijvoorbeeld: als je je niet helemaal zeker voelt over een of meer vakken. Of als je om welke reden dan ook achterstanden hebt opgelopen. Of misschien ben je gewoon niet zo’n planner en schuif je graag dingen voor je uit…?!

Graag met een diploma op zak de zomer in?

Volg dan bij TING de Integrale examentraining. Tijdens deze trainingsdag (op onze TING-locatie in Houten, bij Utrecht) maak jij je persoonlijke, integrale, succesaanpak en -planning voor het eindexamen. Een totaalplanning waarin àlle vakken aan bod komen. En: die maximaal 4 weken voorafgaand aan jouw eerste examendag klaar is!
Zodat je vanuit overzicht – met zelfvertrouwen en succesbewust –  de laatste, voorbereidende weken in kunt gaan.

Voor wie?

De integrale examentraining (1 dag) is bedoeld voor eindexamenkandidaten van alle niveaus (vmbo/mavo, havo, atheneum en gymnasium) die:

 • ernaar neigen de voorbereidingen op hoop van zegen in te gaan; zonder gedegen voorbereiding;
 • een globale planning maken, maar van zichzelf weten dat ze het lastig vinden zich daaraan te houden;
 • zichzelf de put in praten en/of veel stress hebben: ‘ik kan het toch niet, ik moet er zo hard voor werken, het is ook zo veel!
 • pas in actie komen als het fout dreigt te gaan. Er stiekem op rekenen dat er vlak voor de examens nog wel wat te ‘repareren’ valt via vakgerichte examentrainingen;
 • het fijn vinden dat een onafhankelijk iemand (anders dan ouders/verzorgers of mentor) kritisch meekijkt en meedenkt met zijn of haar examenvoorbereiding;

Let op: integraal, niet vakspecifiek!

De training heet ‘Integraal’ omdat wij jou deze dag helpen om – over de gehele linie van je examens! – optimaal voorbereid en met vertrouwen de examenperiode in te gaan. Let op: de training is dus niet gericht op vakspecifiek bijspijkeren en/of (grote) achterstanden wegwerken. Zie hiervoor onze Vakspecifieke examentraining!

Wat levert de Integrale examentraining jou op?

 • een concreet uitgewerkte – en succesbewuste – studeerstrategie op maat: voor elk vak waarin jij examen doet! 
 • (uiterlijk vier weken voorafgaand aan de examens) een totaalplanning, waarin (weloverwogen) alle voorbereidingen voor álle vakken waarin jij examen doet zijn opgenomen. In de vorm van behapbare taken van steeds 30/60 minuten. In de aanloop naar de examens weet jij – aan de hand van deze integrale planning – elke dag precies welke taken je moet doen, voor welke vakken, om straks optimaal voorbereid te zijn. Oftewel: overzicht, meer rust, minder stress!
 • tips en adviezen voor focus en concentratie tijdens het studeren en tijdens de examens;
 • tips en adviezen ten aanzien van niet zo behulpzame ‘gewoonten’, zoals: uitstelgedrag, afleiding, reactiviteit, stress, onzekerheid;
 • overzicht, rust en focus tijdens het leren;
 • met zelfvertrouwen en ontspannen(er) het eindexamen in;
 • mooie cijfers op je eindlijst; met je diploma op zak de zomer in!

Superslimme Samenvattingen en Oefenboeken!

Om het optimale uit de Integrale examentraining te halen is ons advies om (tenminste voor jouw risicovakken maar bij voorkeur voor alle vakken waarin je eindexamen doet!) de volgende bundels aan te schaffen:

De bundels zijn supercompact en toch staat er ALLES in wat jij voor je examen moet weten! Beide zijn geschreven in heel begrijpelijke taal en door docenten nagekeken en goedgekeurd.

Vul bij het bestellen de kortingscode “TING” in en ontvang korting!

Inhoud van de training

Let op: om het optimale uit deze trainingsdag te halen is er enige voorbereiding van jouw kant nodig! Twee weken voorafgaand aan de training krijg je van ons een instructiemail, waarin helder staat wat wij van jou – ter voorbereiding – verwachten. Houd rekening met ca. 2 uur voorbereiding.
Welke stappen doorlopen we vervolgens met jou, tijdens de trainingsdag?

Stap 1: succesaanpak per vak

Centraal staan onder meer de volgende vragen: hoe zit ik erbij; wat heb ik nodig om te slagen? wat moet ik kennen en kunnen per vak; wat zijn de exameneisen?! hoe ga ik ervoor zorgen dat ik die stof straks ook echt beheers?! Wanneer ben ik geslaagd, welke cijfers moet ik halen?

Stap 2: studie-inventarisatielijst per vak

Je maakt voor elk vak waarin je examen doet een gedetailleerde en complete inventarisatie: je zet alles wat je moet gaan bestuderen, leren en/of oefenen op een rij. Ook bepaal je per vak de volgorde waarin je wat gaat doen. En je maakt een inschatting van de hoeveel studeertijd die jij (in uren) nodig zult hebben. Je studiecoach denkt met je mee over de werkbaarheid en haalbaarheid van je voornemens.

Stap 3: integrale succesplanning:

Je maakt – met behulp van stap 1 en 2 – een totaalplanning in het sjabloon ‘Studieplanner eindexamen’. In deze totaalplanning neem je alle voorbereidende activiteiten op. En bouw je ruimte in voor onvoorziene omstandigheden, voor als je onverhoopt tussendoor ziek zou worden, of een bepaald vak toch meer tijd kost dan je had voorzien. De totaalplanning is maximaal 4 weken voorafgaand aan jouw eerste examendag klaar. Je krijgt feedback van je coach. Zodat je met zelfvertrouwen de laatste, voorbereidende weken in kunt gaan.

Stap 4: empowermenttips en tijdens-het-examen-adviezen:

We bespreken jouw valkuilen en de dingen waar je tegenopziet. Je krijgt tips/adviezen voor:

 • de periode in de aanloop naar het examen: wat kan ik doen om mijzelf te motiveren en te concentreren, hoe ga ik om met stress/zenuwen, mobiel, voeding, concentratie, werkplek enzovoorts.
 • tijdens het examen zelf: hoe pak ik het handig aan; wat doe ik als ik vastloop in een vraag? hoe ga ik om met meerkeuzevragen? heel veel tekst? enzovoorts.

Praktische informatie

Minimaal aantal deelnemers: de training vindt doorgang bij minimaal 10 deelnemers.
Locatie: TING in Houten (bij Utrecht)
Datum: vrijdag 12 april van 09:30 uur tot 14:30 uur
Kosten: € 125

Attentie: zoals hierboven al aangegeven adviseren wij je om – ter voorbereiding op de trainingsdag – per eindexamenvak – de ‘Samenvatting’ en het ‘Oefenboek’ aan te schaffen op Examenoverzicht.nl.

(030) 251 75 70

info@ting.nl

Ontvang gratis tips & adviezen