Workshop ‘In Dialoog met de Indiaanse Talking Stick’

Omschrijving

Speelt er binnen uw school een kwestie, meningsverschil of misverstand dat maar niet lijkt op te lossen? Tussen docenten, secties of mogelijk tussen het managementteam en de sectieleiders, over welk issue of onderwerp dan ook? Misschien voelen docenten zich niet gehoord door het managementteam of bestuur in een belangrijke kwestie? Het kan soms hoog oplopen in ‘de binnenwereld’ van collega’s, ook al is dit niet altijd zichtbaar. In dergelijke, vaak als kwetsbaar ervaren, situaties kan een nieuwe benadering verrassende, verzachtende en effectieve, doorbraken opleveren!

Doel van de workshop

De workshop ‘In dialoog met de Indiaanse Talking Stick’ laat deelnemers de kracht van de dialoog ontdekken: door luisteren met het hart centraal te stellen, onderling begrip te bevorderen, creativiteit te stimuleren, conflicten op te lossen en positieve veranderingen te bewerkstelligen. Het is daarmee een onschatbaar instrument voor zowel persoonlijke als schoolspecifieke ontwikkeling.

Inhoud

Tijdens de workshop leren en ervaren deelnemers hoe de dialoog als krachtig instrument kan dienen om tot een gezamenlijk gedragen visie te komen over een kwestie die speelt voor of binnen de groep. We combineren compacte theorie met praktijk (oefenen met de talking stick methode).

  • Verschil discussie/debat en dialoog
  • Kenmerken en principes van de talking stick methode
  • Valkuilen bij het faciliteren 
  • In dialoog met de talking stick over een actueel of een fictief issue (olv facilitator) gericht op het bereiken van consensus.

De Indiaanse talking stick methode

De Indiaanse talking stick methode, oorspronkelijk veelgebruikt in inheemse culturen in Noord-Amerika voorafgaand aan de bizonjacht (om de neuzen van alle jagers dezelfde kant op te krijgen), bevordert respectvolle communicatie, een veilige setting, verbondenheid en diepgang binnen een groep. Tegenwoordig wordt de talking stick steeds vaker ingezet in overheid, bedrijfsleven en onderwijs bij besluitvormingsprocessen. 

Doelgroep

Deze workshop is gericht op docenten, mentoren, sectieleiders, managementteams en bestuurders in het voortgezet onderwijs.
De focus van deze workshop wordt altijd in overleg bepaald: of het nu gaat om het oplossen van een actueel vraagstuk of issue of het algemeen versterken van dialoogvaardigheden binnen de school (specifiek versus algemeen).

Opbrengst

  • Bewustwording van de kracht (en eenvoud!) van de talking stick-dialoog voor het ontwikkelen van een gezamenlijk gedragen visie op een voor alle betrokkenen betekenisvolle kwestie.
  • Hernieuwd begrip, verbeterde samenwerking en communicatie binnen teams en secties, en tussen managementteam/bestuur en docenten/mentoren.
  • Praktische handvatten om zelf binnen school een verbindend dialooggesprek te faciliteren.

Duur, locatie & tijd

De workshop vindt plaats in de school (bij voorkeur in een rustig gelegen lokaal) van 14.00 tot 17.00 uur, inclusief een pauze met koffie en thee, verzorgd door school. Soms kan het zinvol zijn om nog een vervolgbijeenkomst/dialoogsessie in te plannen.

Facilitering & organisatie

Facilitering en organisatie is in handen van Etienne Remmers en Inge Wopereis, de eigenaren van TING. We vragen een vertegenwoordiger van school om de facilitators van TING kort te introduceren.

Aantal deelnemers

In overleg met school (tenminste ca. 10 personen)

Interesse?

It takes a village to raise a child…
Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Ontdek hoe oefenen met de dialoog op een ontspannen manier kan leiden tot meer verbinding, inzichten en oplossingen binnen de school ‘village’.