Gesprekken die het verschil maken, training voor docenten, mentoren

Omschrijving

Eén-op-één gesprekken met leerlingen kunnen uitdagend zijn, vooral bij achterblijvende schoolprestaties, gedragsproblemen, vermoedens van pesten of gepest worden of problemen thuis. Wanneer ouders bij het gesprek aanwezig zijn, kan dit extra uitdagingen met zich meebrengen, door spanningen tussen ouder en kind of ouders die onbedoeld voor hun kind spreken. Een gesprek met een collega of leidinggevende kenmerkt zich soms door eenzelfde ‘beladenheid’, terwijl je in alle gevallen graag het mooist haalbare voor alle betrokkenen, inclusief jouzelf, zou willen bereiken. 

Van hart tot hart
Deze training richt zich op effectieve van hart-tot-hart communicatie. Je leert en ervaart op een authentieke, verbindende en ontwikkelingsgerichte manier het gesprek te voeren (over een soms precair onderwerp), vertrouwen te winnen, te bouwen aan de relatie en adequaat tot de kern te komen, zodat oplossingsrichtingen snel helder worden.

Deze vaardigheden zijn toepasbaar in gesprekken met leerlingen, ouders, collega’s, leidinggevenden en ook in privésituaties.

Proactiviteit
Ook krijg je handvatten aangereikt hoe je proactiviteit kunt aanwakkeren bij gesprekspartner(s) met een relatief reactieve attitude. De kern hiervan is dat je de leider in de ander aanspreekt; ervan uitgaat dat uiteindelijk íedereen in zichzelf de oplossingen beschikbaar heeft.

Deze workshop combineert theoretische kennis over luistervaardigheid en proactiviteit met rollenspellen, zodat je direct kunt oefenen met wat je leert.
Met kleine aanpassingen in je gespreksstijl zul je al snel veel verbetering zien!

Doelgroep

Docenten en mentoren binnen het voortgezet onderwijs

Opbrengst

  • je hebt meer vertrouwen en innerlijke rust voor, tijdens en na het voeren van uitdagende gesprekken
  • je voert effectieve(re) gesprekken (met concrete, werkbare uitkomsten) omdat je weet wat er nodig is voor empathisch luisteren, gericht op bouwen aan de relatie en snel tot de kern komen.
  • je weet wanneer, hoe en welke vragen je kunt stellen en welke juist niet.
  • je durft stiltes te laten vallen tijdens gesprekken
  • je weet (zonodig) een proactieve houding in jouw gesprekspartner(s) aan te wakkeren en bent je daarbij ook bewust van (de kracht van) de leider in jezelf.
  • meer ontspanning en voldoening in je rol en in je werk.

Duur van de training

2,5 uur

Aantal deelnemers

maximaal 10