Trainingen leerlingen

Onze trainingen

5
Workshop ‘Leren leren – Basis’
5
Workshop ‘Snellezen en beter (leren) onthouden’
5
Workshop ‘Geheugen trainen’
5
Training ‘Toetsweekplanning maken’
5
Brugklastraining
5
Training ‘Slim plannen met de TING planagenda’
5
Workshop ‘Word je eigen leider!’
5
Training ‘Boost je studiekracht; shine-your-light!’

Workshop ‘Leren leren – Basis’

Omschrijving

In deze workshop verkennen we met de leerlingen belangrijke ‘Leren leren’-vaardigheden met vragen als: hoe werkt mijn geheugen? Hoe maak ik handig en effectief huiswerk? Hoe volg ik een les op een efficiënte manier? We behandelen strategieën voor de talen, exacte wetenschappen en leesintensieve vakken. Ook bespreken we manieren om de concentratie te verhogen, zowel op school als thuis.

Doelgroep

Leerlingen van de brugklas tot en met leerjaar 3.

Opbrengst

 • verhoogd bewustzijn bij leerlingen over wat ‘effectief (leren) leren’ inhoudt en wat het hen oplevert
 • leerlingen begrijpen beter het belang van ‘met aandacht huiswerk maken en leren’
 • leerlingen hebben concrete tips en adviezen gekregen om thuis efficiënter met hun huiswerk om te gaan
 • mentoren beschikken over praktische handvatten om leerlingen (nog beter) te begeleiden bij het ‘leren leren’

Tijdsinvestering

50-70 minuten per klas

Workshop ‘Snellezen en beter (leren) onthouden’

Omschrijving

Leer hoe je grote hoeveelheden informatie snel kunt verwerken zonder het tekstbegrip te verliezen. En ontdek een techniek om geconcentreerd te blijven tijdens het lezen voor specifieke vakken en hoe je meer kunt onthouden in kortere tijd! Deze mini-workshop, gebaseerd op inzichten van Mark Tigchelaar, doorbreekt vaste breinpatronen voor effectiever lezen en leren. Met een nulmeting en een nameting om je vooruitgang te meten.

Doelgroep

Leerlingen voortgezet onderwijs (brugklas t/m eindexamen – op maat gemaakt)

Opbrengst voor de leerling (en mentor/docent)

 • snellere informatieverwerking en betere retentie, zelfs al na één training
 • meer ontspanning bij uitdagingen zoals veel moeten lezen voor een vak
 • toegenomen leesplezier
 • circa 30% toename in leessnelheid en tekstbegrip
 • efficiënter huiswerk maken, minder tijdsintensief

Tijdsinvestering

50 minuten per klas

Workshop ‘Geheugen trainen’

Omschrijving

Deze workshop stimuleert cognitieve functies, scherpt het geheugen en bevordert mentale alertheid. Je leert een handige techniek die helpt om je geheugen (nog) beter te gebruiken. Met als doel: informatie die je leest of hoort (nog) beter te onthouden. Specifiek toepasbaar op schoolwerk. Een ontspannen, interactieve, workshop die ook leuk is als eenmalige toevoeging aan de mentorles.

Doelgroep

Leerlingen voortgezet onderwijs (brugklas t/m eindexamen – op maat gemaakt)

Opbrengst voor leerling (en mentor/docent)

 • je hebt een handige techniek geleerd voor het sneller en beter onthouden van woordjes, rijtjes en namen
 • je hebt stevig geoefend met de nieuwe techniek

Tijdsinvestering

50 minuten per klas

Training ‘Toetsweekplanning maken’

Omschrijving

Het maken van een planning voor de toetsweek is een uitdaging, aangezien veel schoolvakken min of meer gelijktijdig – en heel intensief – aandacht vragen; zowel in de weken voorafgaand aan de toetsweek als tijdens de toetsweek zelf. Tijdens deze training leert de klas hoe je in 7 stappen een slimme toetsweekplanning maakt.

Sessie 1: overzicht creëren

Ca. 4 weken voor de toetsweek. Leerlingen krijgen uitleg over de 7 stappen en de ’toetsweekinventarisatielijst’. Huiswerk voor sessie 2: invullen van de inventarisatielijst.

Sessie 2: Succesplanning maken

Uiterlijk 2,5 week voor de toetsweek. Leerlingen maken met behulp van de ingevulde inventarisatielijst en het format ’toetsweek-leerschema’ hun eigen succesplanning. Aansluitend start het dagelijks werken vanuit de planning.
N.B. Mentorbetrokkenheid is van essentieel belang: de mentor ondersteunt de facilitator van TING tijdens beide sessies. Dit levert een ‘train the trainer’-karakter op, zodat mentoren in het vervolg zelf de training kunnen verzorgen. Om dit vloeiend te laten verlopen organiseert TING een week voor de eerste sessie een compacte mentorenbijeenkomst.

Doelgroep

Leerlingen voortgezet onderwijs (brugklas t/m eindexamen)

Opbrengst

 • gestructureerde voorbereiding op toetsweken
 • helder overzicht en bewuste keuzes maken, resulterend in rust en focus
 • concrete tool voor mentoren om leerlingen te begeleiden bij de toetsweekvoorbereidingen

Tijdsinvestering

Bijeenkomst 1: 4 weken voor de toetsweek: (per klas) 30 – 45 minuten
Bijeenkomst 2: 2,5 week voor de toetsweek: (per klas) 50 minuten

Brugklastraining

Omschrijving

Training in de vorm van één compacte workshop of een workshopreeks aan het begin van het schooljaar. Mogelijke thema’s: het vergroten van zelfbewustzijn en onderling begrip (via reflectie en spel), effectief huiswerk maken, slimme studievaardigheden, focus/concentratie en ‘ontdek de leider in jezelf’, waarbij de eerste 3 principes van Covey (wees proactief, einddoel voor ogen en belangrijke zaken eerst!) voorbij komen. Etc. etc! De accenten in overleg met school te bepalen.

Doelgroep

Brugklasleerlingen

Opbrengst

 • zorgvuldige, zachte, overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs
 • inzicht in ‘hoe pak ik het slim aan op de nieuwe school?!’
 • stimuleren van zelfstandigheid, zelfredzaamheid, zelfreflectief vermogen
 • vergroot inzicht voor mentoren in de groepsdynamiek van de nieuwe klas
 • tools voor de mentor om leerlingen te coachen op zelfredzaamheid.

Tijdsinvestering

50-70 minuten per klas

Training ‘Slim plannen met de TING planagenda’

Beschrijving

Ook de training ‘Slim Plannen met de TING Planagenda’ bieden wij in-company aan, in de klas(sen). In overleg met u maken we een programma op maat voor een soepele implementatie van de planmethode/agenda, met minimale belasting van het team. De TING planagenda ondersteunt leerlingen bij het slim plannen van hun schoolwerk en effectiever leren.

Doelgroep

Leerlingen in het voortgezet onderwijs (brugklas t/m eindexamen)

Opbrengst

 • leerlingen/studenten leren daadwerkelijk plannen volgens een doeltreffende methode.
 • het wordt voor leerlingen/studenten eenvoudiger om zich aan hun eigen planningen te houden
 • dagelijks overzicht stimuleert bewuste keuzes en bevordert rust en focus.
 • effectiever leren, verbeterde resultaten, meer tijd over voor ontspanning
 • eenduidigheid binnen school rond het thema ‘verhogen planskills leerlingen/studenten’

Tijdsinvestering

In-company (maatwerk): variërend van een dagdeel-workshop tot een meerdaagse training, geschikt voor één of meerdere klassen. Ook mentoren krijgen, tijdens een compacte sessie, uitleg over de TING planmethode/-agenda. Zodat zij het volgend schooljaar zonder TING afkunnen: hun mentorklas(sen) zelf kunnen trainen.

Workshop ‘Word je eigen leider!’

Beschrijving

Speelse, interactieve, motivatie-workshop over: Wees proactief, Einddoel voor ogen en Belangrijke zaken eerst, de 3 eerste gewoonten van Covey, die de basis vormen voor persoonlijke ontwikkeling. Werkvorm: film, oefening, spel.

Doelgroep

Leerlingen in het voortgezet onderwijs (brugklas t/m eindexamen)

Opbrengst

Deze bemoedigende workshop maakt de leider in leerlingen/studenten wakker: ‘hé, ik hoef me dus niet klein te houden of slachtoffer te voelen van omstandigheden en ik vertegenwoordig een uniek, groots, potentieel?! En ben ik dan dus echt zelf aan zet? Heb ik werkelijk zelf invloed op m’n eigen leerproces en mijn resultaten, mijn succes en geluk in het leven? Ja dus! Na vandaag weet ik alvast een beetje beter wat daarvoor nodig is.’ Bewustwording en persoonlijke ontwikkeling pur sang!

Tijdsinvestering

50-70 minuten per klas

Training ‘Boost je studiekracht; shine-your-light!’

Omschrijving

Uw leerlingen versterken hun studievaardigheden via deze compacte, vijfdelige, workshopreeks. Gericht op het verbeteren van 1)planvaardigheid, 2) studievaardigheden, 3) concentratie, 4) motivatie en 5) autonomie. Inclusief kennismaking met de eerste 3 gewoonten van Covey.
Speciaal ontworpen voor leerlingen die net dat extra ‘zetje’ kunnen gebruiken om (weer) te gaan schitteren op school en hun volledige potentieel te benutten!

Doelgroep

Deze training is geschikt voor leerlingen in de onder- en bovenbouw die, gebaseerd op hun prestaties en motivatie, een boost kunnen gebruiken op het gebied van plannen, studeren en het op waarde schatten en benutten van het eigen potentieel. De workshopreeks biedt, in een bemoedigende en ervaringsgerichte setting, praktische handvatten. Maximale groepsgrootte van 15 leerlingen. Deelname in overleg met ouders en mentor.

Programma

Workshop 1: leren plannen in de planagenda + hoe leer ik actief?
Workshop 2: reflectie op eigen planning, ‘pitstop’ bij onvoldoendes, snellezen en beter leren onthouden
Workshop 3: reflectie op eigen planning, geheugentraining, samenvatten, mindmappen, vraaganalystechniek
Workshop 4: reflectie op plannen/organiseren, inventarisatie toetsweekplanning, kennismaking met de eerste 3 gewoonten van Covey.
Workshop 5: naar een succesbewuste toetsweekplanning en slim omgaan met toetsvragen

Nulmeting en evaluatie

Voorafgaand aan de training vult elke deelnemer (leerling) een vragenlijst in: hoe verhoud ik me tot de 5 aandachtsgebieden van deze training?!), gevolgd door een motivatiegesprek met de facilitator. Na afloop wordt dezelfde vragenlijst ingevuld, waardoor de behaalde progressie inzichtelijk wordt.

Opbrengst

Deze training traint leerlingen in direct toepasbare vaardigheden, vergroot het zelfbewustzijn over effectief leren en voorziet hen van concrete tips voor o.m. de toetsweekplanning en persoonlijk leiderschap. Dit geeft hen al snel meer overzicht en zelfvertrouwen, wat zich vertaalt naar meer rust en een zelfverzekerde(r) attitude, zowel op school als thuis.

Tijdsinvestering

Verspreid over 10 weken, bestaat de training uit 5 workshops van 2 lesuren. Workshops (flexibel) te geven op verschillende ochtenden, zodat leerlingen niet elke keer dezelfde lessen missen.

Meer informatie?

Neem contact met ons op om vrijblijvend de mogelijkheden door te spreken.

(030) 251 75 70

info@ting.nl

Ontvang gratis tips & adviezen