Huiswerkcoaching

Huiswerkbegeleiding in school

TING biedt een voor Nederland unieke vorm van in-school huiswerkcoaching aan: leren leren en plannen, in combinatie met aandacht voor de groei naar persoonlijk leiderschap. Huiswerkcoaching in de school zelf maakt het voor scholen mogelijk om ouders een totaalconcept aan te bieden: eenmaal op weg naar huis heeft de leerling de lessen gevolgd en is het huiswerk af.

Wat vragen wij van uw school?

Als school hoeft u slechts te zorgen voor een geschikte ruimte (lokaal) na schooltijd, waar de huiswerkbegeleiding/-coaching kan plaatsvinden. Samen maken we afspraken over leerlinggerelateerde, inhoudelijke en praktisch-organisatorische zaken. Deze worden vastgelegd in een overeenkomst, in eerste instantie voor één schooljaar.

TING verzorgt als zelfstandig instituut vervolgens de volledige administratieve en praktische organisatie. Ouders melden hun kind rechtstreeks voor de begeleiding aan; waarbij een reductie geldt op het reguliere tarief van TING. Voor leerlingen bij wie thuis de financiële ruimte ontbreekt zijn er – in overleg – regelingen om toch gebruik te kunnen maken van de huiswerkcoaching.

Transparantie

Uitgangspunt is een open en warm contact met school, wat positief bijdraagt aan de ontwikkeling die leerlingen doormaken bij TING. De communicatie in de ‘driehoek’ (ouders en kind, school en TING) is daarmee des te directer en transparanter, wat door ouders als een meerwaarde en geruststelling wordt ervaren.

Meer informatie

Overweegt u TING huiswerkbegeleiding op school aan te bieden als een extra service voor leerlingen en hun ouders? Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek!

TING huiswerkcoaching:
in 5:37 minuten een compleet beeld!