Voor scholen

Planagenda brengt ‘rust’ in school

Gaan er binnen school stemmen op voor een gemeenschappelijke visie op ‘leren plannen’? Hikt het team nog tegen deze vernieuwing aan: vanwege extra werkdruk die dit mogelijk met zich meebrengt? Begrijpelijk. Lees verder voor de oplossing!

De TING planagenda leert leerlingen daadwerkelijk plannen, maakt het voor hen eenvoudiger om zich aan planningen te houden en bevordert effectiever leren. Hiermee gaan al snel mooie(re) schoolresultaten gepaard. Daarnaast zorgt integrale invoering van de agenda, beginnend in de brugklassen, voor ‘rust’ binnen het team rondom het thema ‘hoe tillen we de planningsvaardigheden van onze leerlingen naar een hoger niveau?!’

Minimale belasting team, duurzame implementatie

De TING planmethode/planagenda is relatief eenvoudig, soepel en duurzaam te implementeren binnen uw school. Wij zijn gewend scholen mee te nemen in dit proces, met minimale belasting voor het team en maximaal resultaat.

Wij denken graag met u mee over het implementatieproces van de planagenda, gericht op duurzaamheid, zodat uw school er de komende jaren mee vooruit kan. Hiervoor beleggen we een aparte (online) sessie met een kleine delegatie verantwoordelijken van uw school. Samen komen we tot antwoorden en inzicht op vragen/issues als:
-hoe nemen we leerlingen, ouders en docenten mee in het proces?
-tijdens welke lessen is er aandacht voor het leren plannen in de agenda?
-tot wanneer in het schooljaar is er aandacht voor leren plannen
-hoe wordt huiswerk opgegeven en wat zijn de overwegingen?
-wel/niet aandacht aan plannen geven in de vakles? Indien wel, wanneer en hoe?
-communicatie richting leerlingen, ouders, docenten, zorgcoordinatoren etc.
-training mentoren

Training mentoren

Bij een afname van minimaal 30 agenda’s worden mentoren kosteloos (online) door ons getraind in de planmethode van de agenda. Als uw mentoren eenmaal goed doorgronden hoe de TING planmethode werkt, wordt het gemakkelijker leerlingen in het proces mee te nemen. De ‘Waarom-vragen’ met antwoorden (deze staan voorin de agenda) spelen hierbij een belangrijke rol, want leren plannen in deze agenda is op zichzelf niet zo moeilijk. Je aan je planningen houden is vaak een stuk lastiger. Werken aan bewustwording is daarom ‘key’!
Tevens voorzien wij mentoren van een uitgeschreven Do-It-Yourself-training. De DIY training ‘Leren plannen in de TING planagenda’ ondersteunt mentoren op een eenvoudige en doeltreffende manier bij het aanleren van planningsvaardigheden aan leerlingen, met behulp van de TING planagenda. Daarnaast bieden we ondersteunend materiaal in de vorm van een PowerPoint-presentatie en een A2 instructieposter voor in de klas.

Training klassen

Trainingen ‘Plannen met de TING planagenda’ en ‘Hoe maak ik een toetsweekplanning?’ verzorgen wij desgewenst ook in-company: in de klas. In dat geval maken we, in overleg met u, een programma op maat. Bijvoorbeeld een workshop van een dagdeel of een één- of meerdaagse training, voor één of meer klassen, onder- en bovenbouw.

Meer informatie?

Laat het ons weten als u (altijd vrijblijvend) door wilt praten over de mogelijkheden van de planagenda en/of de toetsweekplanner voor uw school, dan plannen we een kort gesprek per zoom of telefoon. Neem vrijblijvend contact met ons op via info@ting.nl.

N.B. Graag een exemplaar in handen? Wij sturen u de TING planagenda met veel plezier (kosteloos) toe! U kunt natuurlijk ook direct een offerte aanvragen.

Testimonials van scholen die de TING planagenda hebben geadopteerd

"Onze school gebruikt de planagenda van TING actief in leerjaar 1 en 2 van tl, havo en vwo. De agenda met de planmethodiek zorgt ervoor dat leerlingen overzicht krijgen - en houden - en daarmee grip op hun leerproces."

Marjo Bangma, Sectorleider TL&OB, docent Nederlands, de Passie Wierden (tl, havo, vwo en gymnasium).

"De TING agenda helpt leerlingen bij het leren plannen en leren leren. Dat is heel belangrijk voor een goede overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. We worden daarin enthousiast - en op maat - begeleid door TING. De mensen van TING denken echt mee over onze vragen en daarbij passende mogelijkheden. Heel fijn!"

Janine van Drieënhuizen-Kok, directeur GSG Guido, Arnhem (vmbo, havo, vwo)

"De TING agenda wordt met veel enthousiasme ontvangen door onze leerlingen. Ze wennen er steeds meer aan om een eigen planning te maken en de agenda dagelijks bij te werken. Al snel plannen ze zelfstandig en goed! Als collega’s zijn we ook enthousiast over de TING planagenda. Het geeft ons veel meer rust omdat leerlingen er zelf mee aan de slag kunnen."

Liza Zomer, onderwijsassistent Agnieten College, Zwolle (vmbo, havo, vwo)