Zo nu en dan merken wij - tijdens de huiswerkcoachingsuren - dat sommige leerlingen méér nodig hebben: meer aandacht van hun huiswerkcoach, langduriger of specifiekere uitleg, meer dan gemiddelde hulp bij het inplannen van het huiswerk, meer overhoor- en of nakijkmomenten.

Niet zelden komt dit doordat AD(H)D, dyslectie/dyscalculie, autisme of nog andere problematiek deze leerlingen ‘in de weg zit’: plannen en overzicht houden is moeilijk, het leren van woordjes en grammatica neemt meer tijd dan gemiddeld, het automatiseren bij de exacte vakken is lastig.

Deze jongeren zijn vaak niet gebaat bij een vakgerichte bijles, omdat hun problematiek meer generiek dan specifiek speelt. Zij kunnen veel profijt hebben van een of een aantal ‘curatieve bijlessen’. Dit kan tijdelijk (bijvoorbeeld om een acuut problem aan te pakken), maar ook langduriger (structurele begeleiding). Curatieve bijles kan al dan niet worden gecombineerd met de reguliere huiswerkcoaching. De curatieve bijlessen kunnen ook een goed alternatief zijn voor huiswerkcoaching voor leerlingen die relatief erg weinig huiswerk opkrijgen. Voor hen is huiswerkcoaching in feite te ‘zwaar geschut’. Een of twee uur curatieve bijles per week kan dan uitkomst bieden, als ondersteuning gewenst is.

Een curatieve bijles bij TING houdt in:

 • Tenminste één, individueel, generiek ondersteuningsuur per week bij jouw thuis of op de TING-locatie. Waarin:
  - jij samen met de coach jouw agenda doorneemt en (2 weken vooruit) bijplant; aan de hand van magister en/of studieplanner(s) of andere instructies van school.
  - jullie samen de stof doornemen van (1 a 2) vakken die je moeilijk vindt en deze onder begeleiding oefent.
  - je van de coach tips krijgt over hoe handiger te plannen en te leren. Naast inspiratie over: proactief zijn, belangrijke zaken eerst doen en afspraken met jezelf nakomen!
 • Eenmaal de aanvraag voor de ‘bijles curatief’ binnen gaan wij direct op zoek naar een geschikte coach. In de meeste gevallen is deze binnen 2 werkdagen gevonden.
 • Bijles curatief wordt gegeven op alle niveaus (VMBO, HAVO, Atheneum, Gymnasium).
 • Ervaren en deskundige bijlescoaches, die op een natuurlijke manier overweg kunnen met jongeren.
 • Desgewenst afstemming met mentor school, echter nooit zonder overleg met leerling en ouders!
 • Flexibiliteit: leerling/ouders en bijlesdocent maken samen afspraken over de dagen + tijdstippen waarop de curatieve bijlessen plaatsvinden.
 • Koers bepalen: de eerste curatieve bijles start met een kort intakegesprek (waarbij tenminste één van de ouders aanwezig is) waarin we de aanpak voor uw zoon of dochter bespreken: waar accenten te leggen, de verwachte duur van de bijlesperiode, data en tijdstippen..
 • Koers vasthouden: wekelijkse verslaglegging van de voortgang via e-mail/dagverslag.
 • Curatieve bijles aan huis, op de TING-vestiging of eventueel bij de bijlescoach thuis.
 • Combineren...de mogelijkheid om je bijles(sen) te combineren met TING huiswerkcoaching

Banner Bijles aanvragen 1