Het contact met TING begint in de regel met een informatieaanvraag, door jouw ouders (of verzorgers), per mail of telefoon.

Eerste contactmoment en proefmiddag

Van onze kant sturen wij - hetzij per mail of telefoon - aan op een uitgebreid telefonisch of online contactmoment. Dit om uit te vinden wat er precies aan de hand is en of huiswerkcoaching inderdaad de beste oplossing voor jou is. Lijkt dit inderdaad het geval? Dan start je vervolgens met een gratis en vrijblijvende proefmiddag huiswerkcoaching. Je kunt dan ‘proeven’ van de sfeer en de aanpak bij TING en kijken of het je bevalt.

Intakegesprek

Kies je om inderdaad huiswerkcoaching (online of op locatie) te gaan volgen bij TING? Dan vindt - zo’n vier weken na aanvang van de coaching - een persoonlijk intakegesprek plaats, dat het karakter heeft van een voortgangs-/coachingsgesprek.
De reden dat dit gesprek wat later in de tijd plaatsvindt, is dat wij op die manier al een indruk hebben van hoe jij je huiswerk plant, maakt en leert. Wat weer heel behulpzaam is om met elkaar tot heldere coachingsafspraken te komen. Het intakegesprek is bedoeld om – samen met jou en je ouders/verzorgers – de specifieke aandachtspunten voor de huiswerkcoaching en voor thuis vast te stellen. En borduurt voort op het eerste uitgebreide telefonische contactmoment. Alles is erop gericht dat het al snel beter gaat op school.
We voeren het gesprek aan de hand van een vragenlijst die jij van tevoren hebt ingevuld. Jouw antwoorden geven een beeld hoe het zit met jouw concentratie, motivatie, vaardigheden, zelfstandigheid en je passie en talenten.

Plan van aanpak

Samen brengen we in kaart hoe het gaat op school en hoe het thuis werkt met jou en je huiswerk. Op welke punten, en met welke vakken, gaat het goed en wat gaat minder goed? En wat zijn mogelijke oorzaken?  Ook bespreken we oplossingsrichtingen: wat zou goed kunnen werken voor jou? Soms wordt daarbij, in overleg, ook jouw mentor om informatie gevraagd. Uit het intakegesprek volgt een plan van aanpak (het zgn. intakeverslag), dat richting geeft aan hoe wij jou de komende periode gaan coachen.

8762-intake-ivan-400

  Banner inschrijven huiswerkcoaching 1

TING huiswerkcoaching: in 5:37 minuten een compleet beeld!

Meer informatie?

Bel: (030) 251 75 70

E-mail: info@ting.nl

dream-t-module