Het contact met TING begint in de regel met een informatieaanvraag, door jouw ouders (of begeleiders), per mail of telefoon.

Eerste contactmoment en proefweek

Van onze kant sturen wij - hetzij per mail of telefoon - aan op een uitgebreid telefonisch contactmoment of een afspraak bij TING. Dit om uit te vinden wat er precies aan de hand is en of huiswerkcoaching inderdaad de beste oplossing voor jou is. Lijkt dit inderdaad het geval? Dan start je vervolgens met een (gratis en vrijblijvende) proefweek. Tijdens deze week kun je, zonder dat je ergens aan vast zit, ‘proeven’ van de sfeer en de aanpak bij TING. Aan het eind van de week besluit je of je (al dan niet) doorgaat.

Intakegesprek

Kies je om inderdaad huiswerkcoaching te gaan volgen bij TING? Dan vindt, zo’n drie tot vier weken na de proefweek, het officiële intakegesprek plaats; met jou en je ouders (of begeleiders). Wij hebben jou dan natuurlijk al een beetje leren kennen. En inmiddels meer zicht op hoe jij je huiswerk plant, maakt en leert.  
Het intakegesprek is bedoeld om – samen met jou en je ouders/begeleiders – wat jij precies nodig hebt en hoe wij jou, in lijn daarmee, gaan coachen zodat het beter gaat op school.
We voeren het gesprek aan de hand van een vragenlijst die jij van tevoren hebt ingevuld. Jouw antwoorden geven een beeld hoe het zit met jouw concentratie, motivatie, vaardigheden, zelfstandigheid en je passie en talenten.

Plan van aanpak

Samen brengen we in kaart hoe het gaat op school en hoe het thuis werkt met jou en je huiswerk. Op welke punten, en met welke vakken, gaat het goed en wat gaat minder goed? En wat zijn mogelijke oorzaken?  Ook bespreken we oplossingsrichtingen: wat zou goed kunnen werken voor jou? Soms wordt daarbij, in overleg, ook jouw mentor om informatie gevraagd. Uit het intakegesprek volgt een plan van aanpak (in de vorm van het intakeverslag), dat richting geeft aan hoe wij jou de komende periode gaan coachen.

8762-intake-ivan-400

  Banner inschrijven huiswerkcoaching 1

TING op youtube: in 5:37 minuten een compleet beeld!

Meer informatie?

Bel: (030) 260 09 69

E-mail: info@ting.nl

dream-t-module