Tips en adviezen

Huiswerk maken en leren is er om vaardigheden en kennis op te doen en om goed voorbereid te zijn op toetsen. Maar ook om als jongere - met vallen en opstaan - te leren eigen verantwoordelijkheid te nemen, zelf ‘aan het stuur te gaan zitten’. Gun uw kind dat het zeperds mag maken, waarvan het kan leren. There are no misstakes, only lessons to be learned.

Communicatie met uw puber

Besef.. dat er in deze periode van het leven veel op uw kind afkomt, de omgeving verandert, het lijf verandert, verantwoordelijkheden nemen toe... En: dat uw (pré)puber werkelijk grote zorgen kan hebben, over school, uiterlijk, vrienden, hoe lig ik in de groep, cyberpesten etc. Probeer contact te maken en te houden met wat er in hem of haar omgaat.

Bijt uw tong af.. wanneer u dreigt primair te reageren als uw zoon of dochter met een slecht cijfer thuis komt. Ga er rustig met elkaar over in gesprek. Vier samen ook de succesmomenten.

Stop.. op het moment dat u merkt dat uw kind zich terugtrekt of  bozig wordt doordat u in de  ‘push' stand staat over het huiswerk. Kies een rustig moment om samen (ook echt fysiek!) te gaan zitten en probeer de dialoog aan te gaan: hoe is het met jou en wat kan ik/kunnen wij samen doen?

Luister.. juist ook als uw kind op voor u ongelegen momenten zijn of haar verhaal wil doen. Kies ervoor om toch uw bezigheden (mobiel, tv, Ipad, koken) neer te leggen en echt met al uw aandacht te luisteren naar wat hij/zij u te vertellen heeft.

Social media, maak en hóud het bespreekbaar!

Weet: dat social media een enorme impact hebben op jongeren. Ruzies en pesterijen vinden steeds meer online plaats. Onderschat cyperpesten niet: ook uw kind kan daaronder lijden, mogelijk zonder dat het zich daarover naar u uit! Maak het thema bespreekbaar op een rustig moment… En omgekeerd kan ook úw kind zich misdragen op internet, door te schelden, ruzies uit te vechten, foto’s te plaatsen. Reflecteer samen met uw zoon of dochter wat de nare gevolgen kunnen zijn voor de ander...
Volg uw puber op Twitter, Facebook, Instagram. Maak de afspraak dat u af en toe mag meekijken en -lezen wat er allemaal op WhatsApp, Skype et cetera gebeurt. Laat  hem of haar niet zomaar aan zijn/haar lot over op het web.
Ask.fm bijvoorbeeld is onder jongeren een steeds populairdere site. Gebruikers kunnen elkaar anoniem vragen stellen en berichtjes achterlaten. Risicovol, want de kans op kwetsen én diep gekwetst worden is groot. Lees:  http://www.klasse.be/ouders/33555/pleeg-toch-gewoon-zelfmoord/#.U8UmeLcU8dU
Maar er zijn ook andere risico’s. Zoals grooming: het door volwassenen benaderen van kinderen/jongeren met seksuele bedoelingen. Maar ook het overmatig kijken van pornofilmpjes door kinderen zelf. http://www.rtlnieuws.nl/editienl/alle-kinderen-kijken-porno

Ook hiervoor geldt: ga er het gesprek over aan met uw zoon of dochter. Natuurlijk is het niet het onderwerp waar uw kind het graag met u over heeft, maar het is voor hem/haar uiteindelijk wel een heel fijn en veilig gevoel: te weten dat wát er ook gebeurt, niets u te gek is om te bespreken. Tenslotte: spreek uw kind gerust aan op in uw ogen lelijke uitingen, schofferend taalgebruik. Realiseer u  tegelijkertijd dat het hedendaagse puberwoordenboek er anders uitziet dan in uw tijd met voor uw puber ‘normale’ woorden als bitch, swag, downy, chill en boeien.

Planning en organisatie

Leren plannen is de basis van eigen verantwoordelijkheid (leren) nemen. Reik een plansysteem aan. Zorg voor een agenda die het mogelijk maakt om te plannen (in de gewone agenda’s kan dit niet) of improviseer zelf een plansysteem.

Help uw kind zich bewust te worden dat goed huiswerk maken begint bij de schoolagenda volledig en op orde hebben. Hij of zij kan, bij twijfel, Magister ELO (via de schoolsite) raadplegen, de meeste docenten zetten het huiswerk in de digitale agenda. Een aantal docenten plaatst in ELO ook een studieplanner voor het betreffende vak; die inzicht geeft in wat er wekelijks geleerd en gemaakt moet worden.

Help, zeker aanvankelijk, met het inplannen van repetitie’s, so’s et cetera. Knip de stof in behapbare stukken (3 tot max. 4). Maak (samen!) een schatting hoe lang over elk stuk te doen. Reserveer de dag voor de toets voor herhalen en test-jezelf (via ELO of extra opgaven).

Zorg voor vaste afspraken over het tijdstip waarop uw kind aan het huiswerk begint; juist ook op dagen dat er andere activiteiten zijn, zoals sport, muziek en/of andere vrijetijdsbesteding. Structuur, discipline en regelmaat zorgen ervoor dat hij/zij effectiever en efficiënter met het huiswerk bezig is. Met als resultaat: meer tijd over voor andere (leuke) dingen. Soms moeten ze hier even door heen om te ervaren dat dit werkelijk ook zo is.

Faciliteer:

 • een rustige, opgeruimde werkplek thuis (bij voorkeur geen mobiel, computers, Xbox, TV op de kamer)
 • een schappenkast waar de schoolboeken per vak (stickertjes) in gesorteerd kunnen worden. voldoende benodigdheden: kladpapier, schriften, pennen potloden etc.,  laptop/pc om extra oefeningen op te maken (maak over het gebruik ervan wel heldere afspraken).

Leren leren

Niet veel jongeren vinden het leuk om zichzelf te toetsen of extra informatie en leertips op te zoeken op internet, toch het is een uitermate effectieve leerstrategie! Verken samen met uw kind de (toets)mogelijkheden die internet biedt voor veel schoolvakken:

 • ELO (via schoolsite): digitaal oefenmateriaal van veel (helaas niet alle) vakken!
 • www.digischool.nl (gigantisch aanbod aan uitleg, leertips, oefentoetsen, ook kijk- en luistervaardigheid vreemde talen) en zelf mogelijkheid tot vragen stellen)
 • www.wrts.nl  (om woordjes te oefenen, zelf woorden invoeren of importeren)
 • www.woordjesleren.nl staan al heel veel lijsten in. Ook voor themagewijs overhoren van een vak als aardrijkskunde)
 • www.biologiepagina.nl (gebaseerd op specifieke methoden: Nectar en Biologie voor jou).
 • www.cambiumned.nl (oefenen voor het vak Nederlands)
 • Voor een overzicht digitaal oefenen per vak klik hier

Stimuleer dat uw zoon of dochter zichzelf – standaard – voorafgaand aan een repetitie of so toetst, hetzij digitaal of via extra opgaven uit het werkboek. Maak eventueel zelf een proeftoets.

Leren gaat 10x zo efficiënt als voorkennis wordt geactiveerd. Samen brainstormen over een onderwerp helpt om de informatie ook echt te laten ‘landen’: wat weet je hier al van? Of: wat spreekt je zo erg aan? Ook ezelsbruggetjes naar de actualiteit helpen. En: filmpjes opzoeken op internet die over het onderwerp of de situatie gaan (bijv. in geval van geschiedenis of aardrijkskunde).

Besef dat de beste leerstrategie is: ‘dat wat je hebt geleerd/gelezen aan een ander uitleggen!’. Begin als u uw kind gaat overhoren met de vraag: ‘vertel mij eens waarover het gaat wat je hebt geleerd?’

Doelen stellen en voortgang volgen

Neem aan het begin van het schooljaar een moment om rustig met uw zoon/dochter te gaan zitten. Wat wil je met het herfstrapport bereikt hebben?! Als het gaat om schoolresultaten, maar ook op alle andere terreinen (sport, hobby, vriendschap). Laat hem/haar zelf de doelen - en de afspraken die tot de doelen moeten leiden - zo concreet mogelijk vast leggen op een A4tje. Denk bij de schoolgerelateerde doelen niet alleen in termen van hogere cijfers. Een doel kan ook zijn: uit school sneller aan het huiswerk te beginnen en gaan werken met een planmethode. Daarin vooruitgang boeken is óók winst! Ga elke zes weken samen zitten om te kijken in hoeverre het lukt op koers te blijven.En of het nodig is doelen/afspraken bij te stellen of nieuwe doelen te stellen, met bijbehorende afspraken. Vier het behalen van doelen!

Contact met school

Neem de tijd om ‘de school te begrijpen’:

 • hoe wordt huiswerk opgegeven?
 • hoe zitten de leermethoden voor de verschillende vakken in elkaar?
 • hoe werken studieplanners, Magister en ELO, want kan uw kind ermee?
 • bezoek de ouderavonden.

Zoek in geval van problemen of vragen snel contact met de mentor. Kies de eenvoudigste manier van communicatie: e-mail of telefoon. Vermijd om direct een oordeel over de situatie (‘het ligt aan school’) naar binnen te schuiven. Probeer ook de situatie van de mentor, die immers een grote groep kinderen onder zijn of haar hoede heeft, in ogenschouw te nemen. Dit biedt de meeste kans op een vruchtbare samenwerking met de school, die in het belang is van uw zoon/dochter.

Extra begeleiding

Overweeg huiswerkcoaching of -begeleiding als uw kind behoefte heeft aan: structuur, leren plannen, verbetering van studievaardigheden en/of werkhouding, af en toe inhoudelijke ondersteuning. Maar ook als hij/zij gebaat is bij een rustige werkplek en/of als u als ouder, uit school, niet thuis bent.

Overweeg bijles als uw zoon/dochter eigenlijk maar met één of twee vakken moeite heeft en het verder goed gaat.

 

TING huiswerkcoaching in beeld

Speciale TING planagenda

Met de TING-agenda heb ik veel meer overzicht. Ik hoef niet elke keer meer na te denken wat ik nu precies moet gaan doen. Het geeft mij veel meer rust en ik ben minder tijd kwijt aan mijn huiswerk! 

Jigal, leerling

Kies bewust

keuze-001

Durf groot te denken!

poes in de spiegel-001