Motivatie kunnen opbrengen, voor school en huiswerk, lijkt bij jongeren iets ongrijpbaars. En inderdaad. Het laat zich niet afdwingen. Toch kunt u, als ouder, uw kind wel helpen om ‘de drijfveer van binnenuit’ te ontdekken, zodat hij of zij wat vaker uit zichzelf in beweging komt. Uit het boek ‘Motivatie binnenstebuiten’ – en uit onze eigen ervaringen – distilleerden wij de volgende 9 tips.

  1. Stimuleer uw kind door verwachtingsvol te zijn en te blijven (hoe de cijfers er ook uitzien). Laat zien en zeg dat u in hem of haar gelooft. Breng talenten en vorderingen ter sprake. Maar benoem het ook als u zeker weet dat hij of zij veel beter kan. (Lees ook het artikel over ‘inherente waarde’).
  2. Leer de kunst van het loslaten. Hoe ouder uw kind, hoe belangrijker dat hij of zij eigen keuzes maakt. Zit er niet voortdurend bovenop. Wees wel alert op (en beschikbaar bij) vragen over gevoelens, onzekerheden of angsten die spelen.
  3. Gun uw kind een onvoldoende, maar laat de verantwoordelijkheid daar waar-ie hoort. Door te reageren vanuit het rustige vertrouwen dat elke dag nieuwe kansen biedt - in plaats van meegaan in de emotie - ondersteunt u liefdevol: om in vrijheid te mogen leren van ervaringen. En gunt u ook uzelf een stuk rust en vrijheid. There are no misstakes, only lessons to be learned!
  4. Help structureren, maar ga niet overreguleren en al helemaal niet vanuit wantrouwen. Helpen een planning te maken voor huiswerk is heel goed, vragen of die wordt nageleefd ook. Maar ga er niet zo – figuurlijk – boven hangen dat u alle initiatief van uw zoon of dochter teniet doet.
  5. Boor inspiratie aan. Praat over dingen die u en hem of haar inspireren. Denk niet: ‘die tiener van mij wil niet meer met mij naar een museum of concert.’ Nodig vrolijk uit: ‘ik wil dat je dit ontdekt, kijk, ik heb al kaartjes!’
  6. Stel geen beloningen in het vooruitzicht als iets is gelukt. Geef wel complimentjes over haar of zijn inzet. Af en toe, spontaan en onvoorwaardelijk, belonen heeft meer effect: ‘wat heb jij hard gewerkt zeg, ik trakteer op de bioscoop!’
  7. Stimuleer het stellen van doelen. Opschrijven wat je wilt bereiken zorgt (niet alleen bij jongeren) voor vastberadenheid. En daarmee voor de discipline om het uit te voeren. Dit kan heel simpel op een A4tje: in de vorm van een ‘overeenkomst met zichzelf’. Bij elke doel (‘ik wil op het kerstrapport een 7 staan voor wiskunde’) ook de voornemens (het plan van aanpak) zo concreet mogelijk uitwerken: ‘ik ga bij elk hoofdstuk de testjezelf maken en nakijken’. Handtekening eronder en ergens zichtbaar ophangen. Deze ‘bouwtekening’ geeft houvast en stimuleert om ervoor te gaan.
  8. Bij alle voorgaande punten geldt: word als ouder de allerbeste luisteraar. Juist ook wanneer het niet zo lekker gaat op school. Maak regelmatig tijd om bij te praten. Faciliteer de dialoog. (Eigen mobiel aan de kant.) Vul niet in en oordeel niet, luister. Geef terug wat u hebt gehoord en vraag: ‘heb ik je goed begrepen?’ Zo kunnen – onverwacht -– nieuwe perspectieven ontstaan, die de motivatie ten goede komen. Bovendien ontstaat er zo vanzelf meer ruimte om uw hulp te aanvaarden.
  9. Zoek eventueel een goede huiswerkcoach of -begeleider: iemand die wat op afstand staat en vanuit die positie helder kan kijken naar wat er nodig en behulpzaam is. De coach kan met uw kind meedenken en oplossingen om hernieuwd gemotiveerd te raken. Bijvoorbeeld door te helpen met het aanbrengen van structuur, bij het (leren) plannen, en bij het onderzoeken welke leerstrategieën (wel) werken!

Bronnen: www.ting.nl en ‘Motivatie binnenstebuiten’, Huub Nelis & Yvonne van Sark, 2015

Meer informatie?

Bel: (030) 251 75 70

E-mail: info@ting.nl

Motivatie

motivatie binnenstebuiten site