Voorintake en proefmiddag

Het contact met TING begint meestal met een telefonisch voorintakegesprek met jouw ouders of verzorgers: om te verkennen of huiswerkcoaching geschikt is voor jou. Als dat het geval lijkt, kun je vrijblijvend een middag huiswerkbegeleiding bijwonen, om de sfeer en aanpak bij TING te ervaren en te bepalen of het je bevalt.

Intakegesprek op locatie

Gestart bij TING? Na ongeveer 4 weken is het officiële intakegesprek op locatie, met jou en je ouders/verzorgers. Dit vindt bewust wat later plaats, zodat we een beter beeld hebben van wie je bent en hoe je met schoolwerk omgaat, wat helpt om de voorlopige afspraken uit de voorintake scherper te krijgen. Alles is erop gericht dat het al snel beter gaat op school!

Samen onderzoeken we tijdens het gesprek hoe het op school en thuis gaat met het huiswerk: wat gaat goed en wat kan beter? De door jou vooraf ingevulde vragenlijst biedt daarbij inzicht in jouw concentratie, motivatie, vaardigheden, zelfstandigheid, passies en talenten.

We evalueren ook de huiswerkbegeleiding van de eerste weken: wat helpt jou al en wat kan TING beter of anders doen? Soms raadplegen we, in overleg, ook de visie van de mentor. Uit het intakegesprek volgt een verslag met daarin de aandachtspunten die we samen hebben vastgesteld. Dit is meteen ook de leidraad voor jouw coaching in de komende periode.

TING huiswerkcoaching:
in 5:37 minuten een compleet beeld!