Vragen en antwoorden over TING huiswerkcoaching

Hieronder hebben wij een aantal vragen en antwoorden (Q&A) over TING op een rijtje gezet. Bedoeld om u als ouders meer inzicht te geven in onze aanpak; en als aanknopingspunt om thuis op de coaching door TING te kunnen ‘aansluiten’.

1. Wanneer vindt het intakegesprek met/over mijn zoon/dochter plaats?
Is uw zoon of dochter nieuw bij TING? Dan volgt binnen 3 weken na start van de coaching het intakegesprek. Aan de hand van de ingevulde vragenlijst/nulmeting brengen we samen in kaart wat het plan van aanpak wordt; waar accenten in de coaching te leggen (plannen, risicovakken, attitude etc.)
2. Hoe laat naar TING?
Wij adviseren u om uw kind zo spoedig mogelijk uit school naar de locatie te laten komen dan wel (in overleg met coach) online te gaan. Dit biedt de meeste ‘ garantie’ op het huiswerk écht af hebben aan het eind van de middag. En het geeft ons, als coaches,optimaal de ruimte en tijd om uw zoon/dochter te overhoren en het maakwerk te bekijken. Komt uw kind pas laat binnen cq gaat uw kind pas laat online, dan zijn deze mogelijkheden logischerwijs beperkter.
3. Hoe kan ik zien of er van mijn kind thuis nog iets wordt verwacht om te doen?

Als ouders kunt u in de TING planagenda eenvoudig zien of uw zoon/dochter thuis nog aan de slag moet. Dit is het geval als
1. er planopdrachten bij de dagen staan dat uw zoon of dochter níet naar TING komt. Let op: dit kan ook op de zaterdag of zondag zijn!
2. er geel gemarkeerde opdrachten in zijn/haar agenda staan. Deze geven aan: ‘dit heb ik (nog) niet afgekregen en moet ik dus nog doen.

Advies: lees ook zelf – voorin de agenda! – de spelregels door en neem kennis van de checklist (achter)in de agenda van uw zoon of dochter. Kijk eventueel mee in de agenda op de dagen dat uw zoon/dochter geen huiswerkcoaching heeft. Het is belangrijk dat uw kind (juist!) ook op niet-TING dagen zijn/haar agenda bijwerkt. En aan het huiswerk begint vanuit het (bijgewerkte) Taak en Planning-vak. (=vak met de rode lijntjes op elke dag)

4. Is het huiswerk altijd af als mijn zoon/dochter bij TING-locatie vandaan komt danwel offline gaat (in geval van online coaching)?
Het streven is dat het huiswerk altijd af is. Maar of dat ook daadwerkelijk het geval is hangt van veel factoren af. Hoe laat kwam uw zoon/dochter bij TING, alle benodigde spullen bij zich/op orde? heeft hij/zij geconcentreerd gewerkt? Zijn er achterstanden? Was er reden om de focus naar een specifiek vak te laten uitgaan, bijv. in verband met een toets de volgende dag?
In de planagenda kunt u zien/meekijken wat er eventueel nog aan huiswerk open staat (zie ook vraag 3.).
5. Is mijn zoon/dochter huiswerkvrij in het weekend?
We sturen er bij TING op aan dat er zo min mogelijk huiswerk in het weekend gedaan hoeft te worden. Uiteraard met uitzondering van: herhalen voor een so en/of rep die plaatsvindt op de maandag of dinsdag na het weekend.
6. Als mijn zoon/dochter met het huiswerk voor die dag klaar is, dan kan hij/zij toch gewoon naar huis?

Uitgangspunt is inderdaad dat ál het (voor die middag ingeplande) huiswerk af moet zijn. Dan pas mag uw zoon/dochter van de coach naar huis (cq offline gaan, in geval van online coaching). We hanteren de vuistregel: je bent op de middag tenminste 2 uur aan het werk onder toeziend oog van TING. Waarom? ‘Huiswerk voor die dag af’ wil niet per se wil zeggen dat er niets zinvols te doen is. Denk aan: achterstanden wegwerken, vooruit werken, extra oefenen voor een vak, werken aan een opdracht. Et cetera. Wilt u dat wij op een specifieke dag een uitzondering maken op onze 2-uur-blijven-regel? Bijvoorbeeld vanwege een verjaardagsetentje, voetbaltraining of muziekles? Stuur ons dan aub tijdig een berichtje (info@ting.nl) waarin u toestemming geeft voor ‘eerder naar huis/offline’.

7. Ik heb begrepen dat het een huisregel is dat mijn kind op een middag tenminste twee uur bij TING is. Maar wat als hij/zij het ingeplande huiswerk bijvoorbeeld al na een uur af heeft?

Zie ook vraag 6. We hanteren inderdaad de vuistregel: je bent op de middag tenminste 2 uur aan je huiswerk bij TING. Waarom? ‘Huiswerk voor die dag af’ wil niet per se wil zeggen dat er niets zinvols te doen is… Denk aan: achterstanden wegwerken, vooruit werken, extra oefenen voor een vak, werken aan een opdracht. Et cetera. Wilt u dat wij op een specifieke dag een uitzondering maken op deze 2-uur-blijven-regel? Vanwege een verjaardagsetentje, voetbaltraining, muziekles of nog anders? Stuur ons dan tijdig een berichtje (info@ting.nl) waarin u toestemming geeft voor ‘eerder naar huis/offline’.

8. Hoe gaan jullie om met een kind dat pas om 17.00 uur binnenkomt, hij/zij kan dan toch niet de minimale 2 uur vol maken?
Als uw zoon/dochter op een dag (incidenteel of structureel) pas laat naar TING kan komen, dan horen wij dit graag via een mail (of anderszins) van uw kant. Wij kunnen dan in de coaching rekening houden met het feit dat hij/zij die dag beperkt(er) tijd heeft voor het huiswerk. Als er ‘in diepere zin’ iets ten grondslag ligt aan laat binnenkomen (weerstand/geen zin, stress, geen moed of wat dan ook) gaan we (in alle zachtheid) het gesprek aan/de reflectie in met uw kind, om samen te bezien wat er nodig is om volgende keer wel op tijd te zijn.
9. Wat als mijn zoon/dochter vergeten is om zijn agenda, boeken of andere spullen mee te nemen naar TING?
Dit speelt uiteraard alleen als uw kind huiswerkcoaching op een van de TING-locaties volgt. Mits binnen redelijke fietsafstand (max 10 min en 10 min terug) zullen we erop aansturen dat hij/zij de spullen alsnog thuis gaat ophalen. Hoe dan ook gaan we de reflectie in met uw zoon of dochter: hey, wat gebeurt er dat het jou niet lukt om de spullen die je nodig hebt bij je te hebben. Wat gaan we samen afspreken zodat je volgende keer wel alles bij je hebt?!
10 . Mijn zoon of dochter mag van mij op een bepaalde datum eerder naar huis. Hoe meld ik dat aan TING?!

Kan/mag uw zoon of dochter eerder naar huis op een bepaalde datum? Laat het ons weten via info@ting.nl. Let wel: het moet een bericht van ouders/verzorgers zijn. Een appje of mailtje van uw kind zelf volstaat niet.

11. Hoe ziet een TING huiswerkmiddag op een van de TING-locaties eruit?
Na een glas fris en een koekje werkt uw zoon/dochter eerst zelfstandig de TING planagenda bij (=maakt huiswerkplanningen voor de opdrachten die er die dag nieuw zijn bijgekomen). Op het whiteboard is te lezen aan welke dagcoach hij/zij is toevertrouwd die dag. We streven ernaar dat uw zoon/dochter zo vaak als mogelijk dezelfde coach treft, maar dit is helaas niet op alle dagen mogelijk.
Zodra de agenda is bijgewerkt legt uw zoon/dochter deze op de hoek van zijn/haar tafel met daarop het signaalbordje ‘Ik heb gepland’ waarna de agenda door de coach wordt bekeken. Feedback op agendagebruik volgt meteen daarna; alsmede het maken van afspraken over overhoren en bekijken van huiswerk. En eventuele ‘pitstop’ (=reflectiegesprekje) naar aanleiding van recent behaalde onvoldoende. Daarna gaat uw zoon/dochter rustig aan het werk. Om 16.30 is er een korte pauze van 10 minuten. Om 17.30 is er Xperience (zie vraag 25). In geval van geen Xperience is er een tweede pauze, in dat geval van 10 minuten. Overhoren van leerwerk gebeurt door de coach en vindt buiten het lokaal (in de openbare ruimte of de spreekkamer) plaats. Maakwerk wordt door de coach in het lokaal bekeken.
Aan het eind van de middag: korte bespreking coach-leerling. Is alles gelukt (=groen gemarkeerd in de agenda)?, wat moet er eventueel thuis worden afgemaakt? (=geel in de agenda).
12. Hoe ziet de online huiswerkmiddag eruit?
De online huiswerkmiddag begint kort nadat uw kind uit school is gekomen. Via een speciaal programma (Discord) neemt uw kind plaats in een virtueel klaslokaal, waarbij coach en maximaal 6 leerlingen elkaar de hele middag kunnen zien. Eigenlijk precies zoals in een echt schoollokaal. Gedurende de middag verlaten de leerlingen en de coach deze omgeving niet, natuurlijk met uitzondering van (plas)pauzes!

Planning/agenda bespreken, uitleggen, overhoren en korte persoonlijke coachings-/reflectiegesprekjes gebeuren altijd 1-op-1, tussen leerling en coach. Coach en leerlingen stappen dan als het ware ‘uit het lokaal’ en betreden een andere visuele (online) ruimte. Dit gaat met een druk op de knop. En daarmee: geruisloos en onzichtbaar voor de andere leerlingen in het virtuele lokaal. Ondertussen werken de overige leerlingen zelfstandig door en kunnen elkaar niet horen, wel zien! De coach kan elk gewenst moment, ook weer met een druk op de knop, het virtuele klaslokaal binnenkomen, om even een kijkje te nemen of iedereen geconcentreerd aan het werk is. Dikwijls zullen uw kind en de coach ‘schermen’ delen: voor nadere uitleg, overhoren en/of om door gemaakt huiswerk door te nemen.
Net als in de offline coaching (op locatie) ontvangen uw kind en u (en evt. de mentor) aan het eind van de dag een verslagje over hoet het is gegaan en welk werk er is verzet.

Voor deze (online) huiswerkcoaching thuis – in de vertrouwde omgeving – heeft uw kind een stabiele internetverbinding nodig, lap-/destop of tablet en mobiel.

13. Hoe werkt het als mijn zoon/dochter een vraag heeft over de stof?
Coach zal de vraag zo goed en inhoudelijk mogelijk proberen te beantwoorden, zodat uw kind verder kan. Heeft de coach het antwoord zelf niet paraat? Dan treedt ‘plan b’ in werking. Dit kan allerlei vormen aannemen, onder meer: a. collega coach neemt over. b. source (assistent-coach exacte vakken) neemt over. c. leerling zoekt samen met coach online naar uitlegfilmpje. d. coach en leerling nemen het antwoordboekje erbij en vinden de oplossing uit. e. coach stimuleert leerling om een korte mail naar docent te sturen met vraag om uitleg etc. etc. Belangrijk hierbij is de katalyserende functie van de coach: de leerling in beweging brengen/houden, gericht op de waarachtige beleving ‘ik kan het ZELF’.
14. Kijkt de TING-coach altijd al het maakwerk na?
Streven is dat de coach elke coachingsmiddag tenminste 1 vak (maakwerk) bekijkt en 1 vak (leerwerk) overhoort. Coach geeft de leerling feedback: wat gaat nog fout, moet anders, kan beter, wat heeft nog aandacht nodig en hoe ga je dat doen, hoe zorgen we dat het lukt?!

Op locatie:
Heeft uw zoon/dochter opdracht (maakwerk) klaar? Dan legt hij/zij zijn werkboek, met de goede bladzijde open, op de hoek van zijn of haar tafel; met daarop, in de houder, het signaalbordje: ‘Ik heb mijn maakwerk af!’ Bij overhoren idem dito, met het bordje ‘ik wil overhoord worden!’
Online:
Leerling en huiswerkcoach maken bij aanvang van de middag afspraken over welk werk de coach gaat bekijken en overhoren, op welk tijdstip.

Let wel: TING zet in op groei naar meer zelfdiscipline en zelfstandigheid. Naarmate de leerling zich op deze punten ontwikkelt (en de cijfers tonen dit aan) bouwen we het checken van het maakwerk af. (Zie ook: vraag 22)

16. Wat is het doel van de lessamenvattingen/dagelijkse verslagjes?
Het doel van de lessamenvattingen, dagelijkse verslagjes, is drieledig. (Let wel: eigenlijk is de term ‘lessamenvatting’ misleidend; huiswerkcoaching is immers geen ‘les’, echter het systeem Homi voorziet vooralsnog niet in een adequatere term.)

In de eerste plaats maken we uw kind medeverantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling/groei wat betreft de houding tov het huiswerk voor school. We richten het verslagje daarom ook – expliciet – aan uw zoon/dochter. Er kunnen/mogen in het verslag geen verrassingen staan; alles is besproken.
In de tweede plaats vinden wij het belangrijk met u in contact te blijven. Sluit de lessamenvatting/het verslagje/niet aan bij wat uw kind u teruggeeft? Laat het ons zo spoedig mogelijk weten. Stel alle vragen waarmee u rondloopt. Voorbeeld. Een leerling gaf thuis aan aan: ‘Van TING hoef je nooit huiswerk in het weekend te maken!’ Ouders vroegen zich af: klopt dit wel? Eén telefoontje leerde: klopt niet! TING streeft ernaar leerlingen in het weekend zoveel mogelijk huiswerkvrij te laten zijn, maar dat wil niet zeggen dat er nooit iets te doen is.
Tenslotte is de verslaglegging per kind voor ons als huiswerkcoaches belangrijk. We kunnen terugkijken in de lessamenvattingen van de vorige dagen: wat is er gebeurd? waar moeten we op voortborduren? Ook helpen de verslagen in situaties dat er onduidelijkheid is: bijvoorbeeld hoe de voorbereiding voor een repetitie, waarvoor een slecht cijfer is gehaald, is verlopen. U ontvangt het verslag over uw zoon/dochter aan het begin van de avond. Een enkele keer is dit de volgende ochtend.

17. Hebt u een vraag n.a.v. de lessamenvatting (het dagverslagje) over uw zoon/dochter?
Hebt u een vraag of opmerking over de verslaglegging van de middag, wend u zich dan in eerste instantie tot de desbetreffende dagcoach. Met de dagcoaches geldt de afspraak dat zij het antwoord op uw vraag altijd ook (per cc) naar de locatiemanager van TING sturen, die daarmee direct op de hoogte is van de evt. problematiek en zich indien nodig mengt; om over oplossingsrichtingen mee te denken.
18. Hebt u een andere of verstrekkender vraag?

Wend u zich tot de directie van TING: info@ting.nl of telefonisch (030) 2517570.

19. Onderhoudt TING sowieso contact met de school (mentor) van mijn zoon of dochter?
Alleen wanneer de situatie daar aanleiding toe geeft, zoeken wij – en altijd in overleg met u en uw kind – contact met de mentor. Wat wel veel gebeurt is dat de mentor de dagelijkse lessamenvatting (het verslagje over de huiswerkmiddag) ontvangt; zodat ook hij/zij op de hoogte is van de ervaringen van uw zoon/dochter bij TING. Ook hiervoor geldt (gezien ook de privacy-wetgeving): de mentor komt alleen in de cc, met toestemming van uw kind en van u.
20. Waarom heet huiswerkbegeleiding bij TING ‘huiswerkcoaching’?
Waar reguliere huiswerkbegeleiding uitgaat van principes als ‘aangeven en opvolgen, sturen en controleren,’ gaan we erbij TING vanuit dat jongeren beschikken over een uitstekend zelfsturend vermogen, mits: zij worden uitgedaagd om te ‘reflecteren’. Precies dat vermogen tot reflectie – nadrukkelijk stil staan bij hoe je je huiswerk nu aanpakt en bedenken hoe het nét even anders of handiger kan – spreken we bij TING aan. Dit doen we aan de hand van ons ‘Word je eigen leider!’ programma dat erop gericht is het zelfvertrouwen (en daarmee de motivatie) van uw kind te ondersteunen.
21. Is het in het belang van mijn kind dat het tot en met het eindexamen huiswerkcoaching volgt?
Nee. Bij TING stellen we de groei naar zelfstandigheid en zelfsturing centraal. Hiervoor is een coachingsperiode van gemiddeld ca. 8 maanden nodig. Na die 8 maanden zou uw zoon/dochter het thuis in principe zelfstandig(er) moeten kunnen!
Met de kanttekening dat dit wel altijd persoonafhankelijk is, zeker als er bijv. AD(H)D, dyslexie, autisme, faalangst, stress et cetera spelen. In die gevallen kan het soms juist heel behulpzaam zijn om ook tot met het examen in de huiswerkcoaching van TING te blijven. Zie onder ‘Overige diensten’ op deze site: de informatie over examentrainingen.
Sowieso verzorgen we jaarlijkse voor alle TING eindexamenkandidaten een zgn. ‘examen-kick-off’: een toegespitste voorbereidingssessie, waarbij de eindexamenkandidaten (o.m.) aan de slag gaan met de voorbereidingen voor het maken van een succesbewuste planning.
22. Hebben jullie leerlingen van alle leerjaren en niveaus? En wanneer stromen die in?
De momenten waarop jongeren bij ons instromen kunnen heel verschillend zijn: elk jaar verwelkomen wij veel brugklassers (VMBO, HAVO, VWO, Gymnasium). Er is ook altijd een heel aantal 2e, 3e, 4e klassers, eveneens van alle niveaus. Havo 5, VWO 5- en 6-scholieren stromen ook in, met het oog op solide voorbereiding van het eindexamen of vervolgstudie.
23. Hoe monitoren jullie de ontwikkeling van kinderen die huiswerkcoaching komen volgen?

Monitoring vindt plaats op basis van de afspraken die gemaakt zijn tijdens de intake: de coach richt zich naar de accentpunten die tijdens dat gesprek zijn vastgesteld. Bijv. Aaron: (leren) plannen en zich aan de planning houden + leren samenvatten, Bart: focus op risicovakken wiskunde en economie; veel oefenen! etc. Deze accentpunten worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem Homi, zodat alle bij uw kind betrokken coaches er weet van hebben.
Monitoring gebeurt overwegend organisch/’on the job’: door het in de gaten houden van de cijferontwikkeling (m.n.risicovakken) en daarop reageren met ‘pitstops’ (reflectiegesprekjes en nieuw afspraken hoe anders, handiger, succesbewuster). Pitstops resulteren altijd in afspraken ‘ik ga het nu op deze nieuwe manier proberen’; ook deze hernieuwde afspraken die de leerling met zichzelf en de coach maakt, komen in Homi. Zodat steeds helder is voor de betrokken coaches, waar de aandacht op de middag naar uit moet gaan in het belang van de ontwikkeling van uw kind.
Coaches onderling kunnen elkaar door korte ‘kattenbelletjes’ in Homi attenderen op aandachtspunten voor een specifieke dag, bijv. ‘Bart heeft morgen toets Engels ch. 1-4; overhoor vandaag nog ch. 4!’
Tijdens teamoverleg bespreken we leerlingen die tijdelijk meer aandacht nodig hebben, om welke reden dan ook.

Word je eigen leider! evaluatie
Richting einde schooljaar vindt de ‘Word je eigen leider!’ evaluatie plaats; een 360% graden feedback-ronde waaraan leerling, u als ouders/verzorgers en de huiswerkcoach(es) deelnemen. Dit gaat grofweg als volgt: uw zoon/dochter vult bij TING de vragenlijst ‘Word je eigen leider!’ in. Een lijst met 42 zelfreflectieve stellingen over huiswerk plannen, huiswerk maken en huiswerk leren; gebaseerd op een 7 puntsschaal. Hiermee ontstaat zicht op hoe uw kind zichzelf ‘scoort’op de volgende ‘Word je eigen leider!’velden: motivatie, doelgericht plannen, effectief leren, concentratie en motivatie. Ook de coach(es) vult/vullen dezelfde vragenlijst in over uw kind. En om een compleet beeld te krijgen betrekken wij u, als ouders, eveneens: door u te vragen ook een aantal vragen te beantwoorden.
Hieruit volgt een rapportage; met score en een advies ten aanzien van de huiswerkcoaching: na de vakantie vervolgen (met accentpunten), danwel de coaching in het nieuwe jaar afbouwen (naar minder middagen) of stoppen. Een en ander beargumenteerd, zodat u er thuis over in gesprek kunt gaan.

24. Hoe coachen jullie?
We coachen bij TING (via ons – op Stephen Covey’s 7 habits – gebaseerde ‘Word je eigen leider!’ programma) nadrukkelijk op de volgende zaken:
1.zicht en grip krijgen op hoe het huiswerk (plannen, maken, leren) aan te pakken, en daarnaar handelen, zodanig dat dit tot betere schoolprestaties leidt.
2 bewustwording van het belang van eigen verantwoordelijkheid nemen (voor wel of niet met het huiswerk aan de slag gaan): ‘jij kiest, maar je bent ook verantwoordelijk voor je eigen keuzes!’
Het ‘Word je eigen leider!’programma behelst onder meer een workshop (vraag 25), Xperiences (26), evaluaties (vraag 23).
Daarbij proberen we voortdurend te kijken naar uw zoon/dochter vanuit het perspectief van zijn/haar unieke potentieel: ‘Every child is born a genius!’ In plaats van naar zijn of haar zogenaamde tekortkomingen.
Bij elkaar leidt dit tot ‘hard op de inhoud, maar zacht op de relatie’ en tot een ‘natuurlijke beweging’: je krijgt bij TING de ruimte, maar ga je daar als TING’er niet goed mee om, dan gaat de coaching geleidelijk aan over naar (meer) controle. Als je vervolgens wel weer toenemend eigen verantwoordelijkheidsgevoel laat zien, ontstaat er weer meer ruimte.
25. Wanneer vindt de workshop ‘Word je eigen leider!’ plaats en is dit verplicht?
De workshop vindt na enige tijd na de start van de huiswerkcoaching plaats tijdens de reguliere huiswerkmiddagen.
Deelname is verplicht, omdat uw zoon/dochter via de workshop kennismaakt met de grondbeginselen van het ‘Word je eigen leider!’-programma (Covey), die een belangrijke basis vormen van de huiswerkcoaching.
26. Wat is de Xperience en waarom doen jullie dat?
Leren heeft alles te maken met ERVAREN. Ga maar na: door je tong aan hete thee te branden leer je sneller, dan door te lezen over de risico’s die met thee drinken gepaard gaan. Waarschijnlijk leren we zelfs veel meer door te ervaren, dan dat we uit de schoolboeken leren.

Daarom doe je bij TING één keer in de week mee met de zogenoemde ‘Xperience’. Een kort moment van: niet leren uit de boeken, maar leren door te doen en te ervaren! Tien minuten (meestal rond 17.00 of 17.30 uur) samen iets heel anders doen: een korte film kijken, een spel of (concentratie)oefening, werken aan je persoonlijke doelen- en actielijst, een nieuwe leerstrategie uitproberen. De Xperience kan allerlei vormen aannemen, maar staat regelmatig in het teken van één van ‘De zeven gewoonten die jou succesvol maken’ (van Stephen en Sean Covey).

Uit onderzoek blijkt dat jongeren die openstaan voor nieuwe ervaringen (experiences!) betere studieresultaten laten zien dan jongeren die de ‘comfortzone’ prefereren.

27. Mag er tijdens de huiswerkmiddag door de leerlingen naar muziek worden geluisterd via mobiel of pc?

Hoewel we als ouders geneigd zijn het luisteren naar muziek tijdens het huiswerk maken te veroordelen, komt muziek luisteren niet per se de concentratie NIET ten goede. Bepaalde muziek zorgt bijvoorbeeld dat hartslag, ademhaling en hersengolven in balans komen, zodat je zelf beter je hersens kunt gebruiken! Nu gaat dit wel veelal om klassieke (barok)muziek en om muziek met alpha-golven – en dat is overwegend niet de smaak van jongeren – maar toch: naar rustige muziek, zonder vocals, luisteren helpt om je meer in jezelf te keren en bevordert dus concentratie en focus.

(Huiswerkcoaching op de TING-locaties)
Dit is de reden waarom we stellen: ‘je mag bij TING muziek luisteren als je huiswerk maakt.’
Wel met de volgende restrictie: ‘alleen via bluetooth oortjes en met je mobiel in het smart phone hotel. En niet via de TING-pc’s.’

(Online coaching)
Dit is de reden waarom we stellen: ‘je mag bij TING muziek luisteren als je huiswerk maakt.’
Wel met de volgende restrictie: ‘alleen via bluetooth oortjes en met je mobiel in een andere kamer. En: niet via je pc.’
Uiteraard is dit op afstand lastiger te monitoren door de coach. Goed overleg en een fijne match tussen leerling en coach doet in dit verband wonderen.

28. Waarom willen jullie als coaches de inlogcode voor Magister/Electronische leeromgeving hebben, van onze zoon/dochter?
Voor de koppeling met ons leerlingvolgsysteem Homi: wij kunnen op deze manier de Magisterplanningen (i.c. ook de studieplanners en opdrachten) van school en de cijfers inlezen. Dit maakt het mogelijk uw kind gerichter en efficienter te coachen.
29. Kan mijn kind een coachingsmiddag inhalen, wanneer deze om welke reden dan ook is gemist?

Mocht uw kind – om welke reden dan ook – een coachingsmiddag missen? Dan kan deze dag in principe worden ingehaald: nog in dezelfde week of in de week daarop (mits er plek is). Daarna vervalt het recht op de dag! Bij de afmelding (per mail naar info@ting.nl) geeft u aan dat uw kind die middag afwezig zal zijn en wanneer het de gemiste middag komt inhalen. Zonder tegenbericht van onze kant kan uw kind dan op die gewenste, andere, middag naar TING komen.
Indien geen coachplek beschikbaar, wordt het een ‘rustige werkplek’.

30. Mijn kind is ziek. Kan de huiswerkcoaching ook online plaatsvinden?

Zeker. Het is mogelijk om, in geval van ziekte, de locatiegebonden huiswerkcoaching om te zetten naar online. Echter daaraan zijn wel bepaalde voorwaarden verbonden. Vraag via info@ting.nl het protocol ‘Wanneer kun je bij TING online huiswerkcoaching volgen?‘ op. Belangrijk om alvast te weten: de online coaching kan op z’n vroegst ingaan op de dag die VOLGT op de dag van afmelding van melding van ziekte/positieve test/quarantaine (via info@ting.nl)

31. Is TING tijdens de vakanties geopend?

Ja, TING is geopend tijdens de herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie. Belangrijk om te weten: tijdens deze vakantieperiodes vindt de coaching op alle locaties online plaats, met uitzondering van TING Houten, in Cultuurhuis Schoneveld!
U en uw kind ontvangen een week voor de vakantie een mail met het verzoek uw kind (desgewenst) voor coaching tijdens een vakantie aan te melden. Natuurlijk is de vakantie er in de eerste plaats om uit te rusten en te ontspannen, maar soms plant school toetsen vlak na de vakantie. In dat geval kan een middagje TING heel zinvol zijn. En tijdens de vakantie maken we het extra gezellig!