Hoe maak ik een samenvatting

Stap 1:

Lees eerst de tekst, waar je een samenvatting van wilt maken, aandachtig door.
Begrijp wat er staat en waarover het gaat.

Stap 2:

Schrijf nu de belangrijkste boodschap uit de tekst op, of formuleer de vraag waarop de tekst antwoord geeft.

Stap 3:

Markeer, onderstreep of schrijf op: de woorden of zinnen die belangrijk zijn voor de hoofdboodschap.
Let erop dat je niet teveel markeert/opschrijft, het gaat echt alleen om de belangrijkste informatie. Voorbeelden of aanbevelingen hoeven niet in je samenvatting komen te staan.
Weet je zeker dat alle nuttige en belangrijkste tekst is gemarkeerd/opgeschreven?

Stap 4:

Dan kun je een samenvatting schrijven: je maakt een lopend verhaal van de delen tekst je die hebt gemarkeerd of opgeschreven.
Maak gebruik van de structuur van de leerstof. Vaak kun je die overnemen in de samenvatting. Als je de samenvatting in je eigen woorden opschrijft, dwing je jezelf om wat je gelezen hebt ook echt te begrijpen.
Zorg ervoor dat het een logisch verhaal wordt dat je later ook nog snapt. Schrijf dus niet klakkeloos de tekst over.

Stap 5:

Je samenvatting staat nu op papier. Lees hem goed door en kijk er kritisch naar. Is het verhaal logisch? Begrijp je volgende week ook nog wat er staat en staat alles erin wat belangrijk is, in relatie tot de hoofdboodschap/hoofdvraag van het verhaal? Herschrijf de samenvatting naar aanleiding van de verbeterpunten die je hebt geconstateerd. Geen verbeterpunten? Dan is je samenvatting af. Je hebt nu een goed verhaal dat de hele stof weer boven kan halen, bijvoorbeeld voor je toets of presentatie over het onderwerp.

Nog een paar tips…

Doen:

  • Begrijp waar de tekst over gaat voordat je begint met samenvatten!
  • In plaats van te onderstrepen kun je ook een schema (zoals een mindmap of spinnenweb) tekenen om de structuur van de tekst weer te geven.
  • Een hulpmiddel bij het maken van een samenvatting of schema zijn de vijf W-vragen: wie, wat , waar, waarom, wanneer.

Niet doen:

  • Te veel onderstrepen.
  • Een te lange samenvatting maken.

Wist je dat…

  • De belangrijkste informatie of hoofdgedachte van een alinea meestal in een kernzin staat?! De kernzin is vaak de eerste, tweede of laatste zin van de alinea! Vat de kernzin samen!
  • De schrijver in het begin van de alinea vaak de structuur aangeeft met signaalwoorden. Bijvoorbeeld: ‘twee aspecten zal ik toelichten’. Wees dus alert op signaalwoorden, want deze kunnen je helpen bij het vinden van de belangrijkste informatie in die alinea.

0 Comments

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *