Hoe leer ik voor geschiedenis?

Voor het vak geschiedenis werk je met een: 1. Hand-/basisboek. 2. Werkboek, 3. Aantekeningschrift . Als je voor een repetitie of een so een heel hoofdstuk, of een paar paragrafen, moet leren, moet je zowel 1,2 als 3 bij de hand hebben!

1. Hand-/basisboek.

Vaak bestaat het handboek uit basisstof en verrijkingsstof. De basisstof moet je altijd leren. Let ook op de afbeeldingen, kijk goed wat die bijdragen aan de leerstof, waar de afbeelding op slaat. Jaartallen: op een repetitie worden meestal niet alle jaartallen gevraagd, maar moet je wel in staat zijn om gebeurtenissen in de goede volgorde te plaatsen en de personen die erbij horen; zorg daarom dat je de tijdlijn in je hoofd hebt. De belangrijkste begrippen staan vaak vet of schuin gedrukt in de paragrafen. De uitleg van deze begrippen vind je elders in het handboek of werkboek. Zorg dat je moeiteloos kunt vertellen waar een begrip voor staat!

2. Werkboek.

Bij elk hoofdstuk hoort een hoofdstuk in het werkboek. In het werkboek maak je opgaven waarmee duidelijk wordt welke stof belangrijk is. Daarom is het zo belangrijk voorafgaand aan een so of rep ook het werkboek door te nemen!

3. Aantekeningenschrift.

Naast je hand- en werkboek heb je ook een aantekeningenschrift. Hierin maak je aantekeningen waarvan de docent vindt dat deze niet duidelijk (genoeg) in je boek staan. Let op, want juist daarover kunnen vragen komen tijdens de so of rep!

Nu weet je wat je allemaal moet leren, maar hoe doe je dat nu voor een vak als geschiedenis?

4. Herhalen!

Je leert het beste door de stof heel goed en nauwkeurig te herhalen. Hoe neem je dan een tekst door zodat je hem goed kan onthouden?

  • Bestudeer de opbouw van de tekst. Uit de indeling kan je vaak al opmaken over welke verschillende zaken er wordt verteld.
  • Lees de tekst globaal door, stel jezelf vragen (wat wil de schrijver duidelijk maken?!) en probeer ze te beantwoorden.
  • Maak een (eventueel schematische) samenvatting, gebruik daarvoor de kopjes en tussenkopjes en zet er steekwoorden bij.
  • Stel jouw docent vragen over de stof of laat hem jouw (schematische) samenvatting checken!
  • Laat jezelf door iemand overhoren. Kies ervoor dat jij hem of haar in je eigen woorden vertelt waar de paragraaf of het hoofdstuk over gaat. Dat is namelijk de beste manier om het te leren! Als iets voor degene die jou overhoort niet helemaal duidelijk is kan hij/zij (met het boek erbij) vragen stellen.

 

Vak geschiedenis digitaal oefenen

http://www.geschiedenisgemist.nl (filmpjes)  Deze site gaat uit van een bepaalde leergang, die niet per se op alle scholen wordt gebruikt. Niettemin kun je relevante informatie en vragen vinden over tijdvakken vinden gekoppeld aan leerjaar. Ook met filmpjes die tot de verbeelding spreken.
http://www.geschiedenisdc.nl  website met geschiedenislesmateriaal voor het voortgezet onderwijs. Met onder de knoppen klas 1, 2 etc. powerpoints en vragen/opdrachten die aansluiten bij vmbotl en havo tm leerjaar 4.
Youtube kanaal: JORTgeschiedenis https://www.youtube.com/user/JORTgeschiedenis

0 Comments

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *