Mijn zoon is ruim 3 jaar begeleid door TING.Hij had moeite met plannen en thuis gaf het maken van huiswerk vaak strijd.Door TING kreeg hij structuur in zijn planning met betrekking tot zijn huiswerk.De gedegen voorbereidingen bij de toetsweken – en ter voorbereiding van zijn examen – hielpen hem om overzicht te houden in de leerstof.De gesprekken met de huiswerkcoaches gaven hem inzicht. Hij werd gestimuleerd om zelf verantwoording te nemen.Voor hem kwam er meer rust, voor ons was er minder strijd. De dagverslagen, die na elke huiswerkbijeenkomst worden gestuurd, gaven ons als ouders inzicht in wat er bij TING was gedaan en wat er eventueel thuis nog kon worden opgepakt.Hij heeft zijn HAVO-diploma gehaald met een mooie cijferlijst, waar we trots op zijn en waar de begeleiding door TING zeker aan heeft bijgedragen.