Mijn dochter heeft het vorig schooljaar (5vwo) studiecoaching gehad bij TING. Aan het begin van het schooljaar hebben we tezamen (TING, mijn dochter en ik) een tweetal doelen gesteld: beter en zelfstandig leren plannen en overgang naar het examenjaar. Ik ben erg tevreden over de wijze van begeleiding, die zij heeft ervaren. Ze heeft zelfstandig leren plannen en daarnaast geleerd om prioriteiten te stellen. Dit verbetert haar zelfvertrouwen. Daarnaast heeft zij het als prettig ervaren een rustige werkplek te hebben, waar ze goed werd begeleid bij haar huiswerk en gemotiveerd als ze het even niet meer zag zitten. Zelf ben ik ook erg tevreden over de terugkoppeling naar en het overleg met mij als ouder. De wijze van werken, die TING haar heeft geleerd, zal haar, evenals de zeven eigenschappen van Covey, ook verder helpen in de toekomst. Nu, in haar examenjaar, en ook later tijdens haar vervolgstudie. Dank aan alle leden van het team voor de warme en deskundige begeleiding!