Wij zijn erg tevreden over de aanpak van TING. De huiswerkcoaching omvat zoveel meer dan louter huiswerk maken onder toezicht. Het heeft ervoor gezorgd dat wij, als ouders, een stapje terug konden nemen in de begeleiding, wat de sfeer in huis enorm ten goede kwam. Tijdens elke coachingssessie wordt de agenda bijgewerkt en doorgesproken, huiswerk nagekeken en overhoord. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het leren plannen, leren leren en aan het jezelf leren toetsen: beheers ik de lesstof echt voldoende? Maar het belangrijkste is misschien nog wel dat de leerlingen worden bewust gemaakt van eigen verantwoordelijkheid; zichzelf niet meer voor de gek houden met valse excuses. Wij hebben bij onze zoon gemerkt dat hij een meer volwassen kijk heeft gekregen op zijn eigen gedrag. Het heeft zijn totale werkhouding echt veranderd, wat zal doorwerken in zijn verdere leven.