Wij hebben TING als zeer prettig ervaren, zowel de manier van begeleiden als de professionaliteit spraken ons aan. Onze zoon heeft anderhalf jaar bij TING begeleiding gehad. Met name de coaching is ons goed bevallen: het leren doelen stellen en jezelf pro-actief opstellen. In een rustige omgeving met deskundige begeleiding heeft hij geleerd om te plannen en zijn planning ook uit te voeren. Dat heeft hem enorm goed gedaan: zijn zelfvertrouwen groeide en hij leerde actief aan de slag te gaan voor zijn huiswerk of toetsen. De handvaten die hij bij TING aangereikt heeft gekregen, zullen hem zeker van pas komen, in de toekomst op school, maar ook daarbuiten.