Dankzij TING heeft onze zoon grip gekregen op zijn huiswerk en zijn tijd. De methode die TING hem heeft geleerd om het leer- en maakwerk in te plannen is voor hem heel behulpzaam. Vooral bij de voorbereiding van zijn eerste toetsweek was hij blij met het leerschema om de stress te verlagen en het overzicht te houden. Ook de coachingsgesprekjes over een behaalde onvoldoende zijn nuttig. Niet altijd leuk, maar wel goed om hem te leren met die tegenvallers iets te doen. TING daagt ook uit om een stapje meer te doen voor school, wat in deze ’tijden van schermpjes kijken’ een hele opgave is voor een puber. Ruim een jaar ging onze zoon naar TING en nu is het tijd geworden voor hem om te ervaren hoe het is om het helemaal zelf te doen. Zoals hij zelf zegt: “ik kan nu plannen en ik weet hoe ik moet studeren, nu ga ik laten zien dat ik het zelfstandig kan!”