Onze zoon heeft ongeveer twee jaar studiecoaching bij TING gevolgd. Hulp was nodig in klas 5 en 6 en bij zijn examen (Gymnasium). Het was een intensief traject, waarbij hij meerdere middagen per week bij TING hulp kreeg in leren leren, en leren plannen van het huiswerk, en ook begeleiding kreeg bij huiswerkopdrachten. Soms bood TING ook gewoon een rustige studieplek.Onze zoon was niet altijd even enthousiast, maar zag al snel wel de voordelen van de studiecoaching in. Het gaf ruimte om te studeren en het hielp bij het op peil houden van zijn cijfers. Met de hulp van TING is hij netjes overgegaan en heeft hij onlangs zonder onvoldoendes zijn examen gehaald. Dat heeft hij natuurlijk in de eerste plaats zelf gedaan, maar de hulp van TING was zeer welkom en een mooie aanvulling.
We bedanken graag alle medewerkers van TING voor hun hulp!