Kids leren goed plannen en overzicht houden bij TING. En daarbij: er wordt ook veel aandacht besteed aan reflectie en eigen verantwoordelijkheid nemen. Zeker bij de overgang van het basisonderwijs naar de brugklas is het aanleren van een vaste structuur een heel fijn houvast voor al het nieuwe dat als op deze jonge kinderen afkomt! En voor de ouders geeft het veel rust!