7 tips om de inherente waarde van uw kind te vieren!

Diep van binnen verlangen we allemaal naar een zorgeloze en gelukkige middelbare schooltijd voor onze kinderen. Toch zien we vaak het tegenovergestelde: slechte cijfers, gebrek aan motivatie, concentratieproblemen, en zelfs gedragsproblemen.
Als ouders reageren we vaak met zorgen, onzekerheid en regels, maar… er is een zachter alternatief! Hieronder reik ik zeven suggesties aan om de ‘inherente waarde’ (inherent worth) van uw kind te herontdekken, te eren en te vieren. En daarmee ook die van uzelf.

Inherente waarde

Oké, zult u zeggen, maar wat is inherente waarde? Is dat zoiets als zelfrespect of eigenwaarde? Nee, er is een verschil. De inherente waarde van je kind verwijst naar zijn of haar oorspronkelijke, bij geboorte meegekregen, potentieel: die inherente waarde is absoluut, uniek, maximaal en onveranderlijk. Terwijl zelfrespect of eigenwaarde veranderlijk zijn en gemakkelijk (en al jong) verloren kunnen gaan. Een ander verschil is dat zelfrespect en eigenwaarde over het algemeen worden gestimuleerd door (school)prestaties en beheersing van (bijvoorbeeld sport-)vaardigheden. En verloren gaan wanneer moeilijkheden ontstaan en eigen verwachtingen – of die van anderen (ouders, docenten) – niet worden ingelost.

Genie

Inherente waarde daarentegen varieert nooit, hoe dramatisch het er ook – schijnbaar – aan de oppervlakte uitziet (motivatieprobleem, concentratieprobleem, boosheid et cetera). De uitspraak ‘Every child is born a genius’ (toegedicht aan de natuurkundige Albert Einstein) verwijst naar inherente waarde. Elk kind is een genie volgens de oorspronkelijke betekenis van het woord, namelijk: ‘geboorte geven aan de vreugde’. Anders gezegd: elk kind, ook uw kind (en uzelf!) wordt met het inherente potentieel geboren om een vredig en vreugdevol leven te leiden, bijdragend aan het geheel. De Duitse mysticus Eckhart Tolle verwijst in zijn boeken en lezingen naar het grote potentieel dat in eenieder van ons aanwezig is. Maar dat versluiert lijkt door conditionering: persoonlijke en collectieve overtuigingen. Pas door deze overtuigingen los te laten, zo stelt Tolle, word je meer en meer je ware zelf: bruisend, proactief en creatief. Kenmerken die bij uitstek ons aller inherente waarde vertegenwoordigen.

Beperkende gedachten

Helaas zien we dat veel kinderen, naarmate ze opgroeien, zich steeds minder hun eigen inherente waarde herinneren. En dat ouders de inherente waarde van hun kind gaandeweg ook uit het oog lijken te verliezen. Onze extern gerichte, vergelijkende, maatschappij draagt bij aan de ontwikkeling van beperkende overtuigingen: ‘Ik kan dit niet. Ik ben er gewoon niet goed in. Ze zien mij niet staan. Zij is altijd al slecht geweest in Engels. Die ADHD nekt hem en hij is ook nog dylectisch. Heel jammer dat ze niet vooruit te branden is.’ Zomaar een aantal beperkende overtuigingen, waarin wellicht steeds een kern van ‘waarheid’ schuilt. Maar die – wanneer er hardnekkig aan wordt vastgehouden – het risico in zich dragen selffulfilling prophecies te worden. Waarmee vervolgens, onbedoeld en onbewust, een enorme mist wordt opgetrokken rond de inherente waarde (genialiteit) van uw kind, die nog steeds groots en stralend in hem of haar aanwezig is.

Hoe kunt u als ouder of verzorger helpen?

Uiteindelijk is het de ‘taak’ (de levensopdracht) van ieder mens zelf om zijn of haar inherente waarde te (her)ontdekken in de loop van het leven. Dat hoort bij het menszijn zou je kunnen zeggen. Dit is dus niet iets wat we voor onze kinderen kunnen ‘fixen’. Toch kunnen we als ouders en verzorgers (ook docenten trouwens) veel doen om in onze kinderen het natuurlijke genie (weer) boven te laten komen.
Zeven suggesties:
1. Breng uw eigen inherente waarde weer tot leven in de vorm van creativiteit, speelsheid, verwondering en liefde. Wanneer kinderen worden omringd door vreugdevolle en creatieve volwassenen, prikkelt dit de eigen innerlijke genialiteit.
2. Zorg voor een klimaat in huis zonder kritiek, vergelijking en druk om te slagen. Elk kind is een uniek geschenk dat in staat is tot geweldige dingen. Vergeet per direct de standaard IQ-betekenis van genialiteit!
3. Nieuwsgierigheid en dankbaarheid vormen een krachtig tegengif voor negatieve overtuigingen. Zelfs bij dingen die schijnbaar tegenzitten, zoals AD(H)D, dyslexie, of demotivatie. ‘Moeilijkheden’ blijken achteraf vaak waardevolle leermomenten…
4. Wees een rolmodel in uw behandeling van anderen. Toon respect voor ieders inherente waarde: uw openlijke minachting naar anderen kan het zelfvertrouwen ondermijnen. Uw kind zal eerder aan zijn/haar eigen inherente waarde gaan twijfelen.
5. Luister oprecht naar uw kind, zonder afleiding van uw mobiele telefoon of ander device. Zoek en onderhoud oogcontact, blijf niet staan maar ga zitten, om te laten weten dat hij of zij uw volledige aandacht heeft!
6. Benadruk het vertrouwen in het vermogen van uw kind om problemen zelf op te lossen. Meditatie en/of gebed kunnen zowel uw kind als uzelf in contact brengen met innerlijke kracht en vrede.
7. Bekijk uw kind alsof het voor de eerste keer is, met liefde en erkenning voor wie ze werkelijk zijn. Door de waarheid in uw kind te erkennen, creëert u ruimte voor groei en ontwikkeling, zowel voor hen als voor uzelf.

Wanneer onze kinderen, met uw hulp, de verbinding met hun eigen, unieke, potentieel weten te herstellen, bloeien ze op: ze worden blijer, veerkrachtiger, succesvoller, creatiever, zelfverzekerder en positiever, juist ook op school. En waar wij, als ouders, dachten altijd alles te moeten ‘fixen’, beseffen we nu dat elke gewenste verandering altijd begint in en bij onszelf.

In onze huiswerkcoaching streven we er, elke dag opnieuw, naar om op deze manier naar de leerlingen en naar onszelf te kijken.
We nodigen u van harte uit om te reageren op dit artikel!
Auteur: Inge Wopereis

0 Comments

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *